W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych

Informacja o publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych
30.04.202009:15

Informacja dla rodziców, którzy złożyli wniosek rekrutacyjny do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Dnia 30 kwietnia br. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły. Informacja ta zostanie przesłana na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na konto kandydata.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikował się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Lista szkół, które będą prowadziły rekrutację uzupełniającą zostanie opublikowana w aktualnościach panelu rekrutacji.

Dla kandydatów zakwalifikowanych kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-7 maja 2020 r. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki, rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

  • jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,
  • jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły, do której zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail szkół znajdują się w zakładce „pliki do pobrania” w systemie rekrutacji.

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na dysku komputera, uzupełnić, podpisać, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji lub wypełnić podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać na adres e-mail jednostki kwalifikacji.

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki.