W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Komputery dla uczniów z rodzin popegeerowskich

Komputery dla uczniów z rodzin popegeerowskich
28.10.202113:40
Loga Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Do 2 listopada 2021 r. można składać w Urzędzie Miasta Lublin dokumenty w celu ubiegania się o wsparcie w postaci zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych (PPGR). Gmina Lublin planuje aplikować o wsparcie dla zainteresowanych rodzin w ramach konkursu: Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącej się z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego. W ramach środków z dofinansowania można zakupić sprzęt komputerowy, ubezpieczenie oraz usługi zapewniające dostęp do Internetu, w zależności od wskazanych potrzeb.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są w terminie do 2 listopada  2021 r. (wtorek) złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub w siedzibie Wydziału Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39 następujące dokumenty:

  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w PPGR członka rodziny dziecka, lub
  • Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w PPGR członka rodziny dziecka – dot. ucznia szkoły ponadpodstawowej, który ma ukończone 18 lat.

Więcej informacji na temat projektu, regulamin konkursu oraz wzory dokumentów, dostępne są również na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przedłożone do Urzędu Miasta Lublin  dokumenty osób zainteresowanych będą podstawą do przygotowania przez Gminę Lublin wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu grantowego. Złożenie wniosku nie gwarantuje jednak otrzymania dofinansowania i udzielenia uczniom przedmiotowego wsparcia. W przypadku uzyskania dofinansowania, osoby które otrzymają wsparcie, przez okres 2 lat od zakończenia projektu, będą zobowiązane uczestniczyć w monitoringu efektów projektu.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego