W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024
06.09.202311:21

5 września 2023 r. odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. św. Jana Kantego w Lublinie. Część oficjalna odbyła się w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie - w programie uroczystości zaplanowano ślubowanie klas pierwszych. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Łukasz Jemioła z zespołem, chór Berylio pod przewodnictwem pani Anny Wąsak oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie.

Od 1 września do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin uczęszczać będzie ponad 46 tys. uczniów, wychowanków i słuchaczy, nad których edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 6,5 tys. nauczycieli i ponad 3 tys. pracowników niepedagogicznych. Szereg jednostek przeszło remonty, które poprawią komfort i zapewnią dobre warunki do pracy.

W roku szkolnym 2023/2024 miasto Lublin prowadzić będzie 149 szkół i placówek różnego typu działających w formie jednostek budżetowych, w tym:

 • 2 zespoły przedszkolne,
 • 59 przedszkoli
 • 35 szkół podstawowych,
 • 1 szkoła podstawowa specjalna prowadząca szkołę filialną,
 • 13 liceów ogólnokształcących,
 • 2 zespoły szkół (przedszkole + szkoła podstawowa),
 • 2 zespoły szkolno-przedszkolne
 • 4 zespoły szkół ogólnokształcących,
 • 13 zespołów szkół zawodowych, w tym:
  •  1 centrum kształcenia ustawicznego,
  • 1 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 1 szkoła muzyczna I i II stopnia,
 • 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawczych,
 • 6 poradni i zespołów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • 4 bursy szkolne,
 • 2 młodzieżowe domy kultury,
 • 1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii.

W tej liczbie znajduje się 59 przedszkoli z ok. 9800 miejscami i 22 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, zapewniające ok. 850 miejsc dla dzieci 5-letnich i 6-letnich. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 8954 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szkołach wszystkich typów prowadzonych przez miasto kształcić się będzie ok. 46 tys. uczniów, wychowanków i słuchaczy. We wszystkich szkołach i placówkach zatrudnionych będzie ponad 6,5 tys. nauczycieli i ponad 3 tys. pracowników niepedagogicznych. Do lubelskich szkół i placówek uczęszczać będzie około 2 tysięcy dzieci i młodzieży będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy, wśród nich jest 1794 uczniów szkół jst. oraz wychowankowie przedszkoli. Ponadto miasto jest organem dotującym dla 185 placówek prowadzonych przez inne podmioty, w których kształcić się będzie ponad 16 tys. wychowanków, uczniów i słuchaczy.

Projekt Edu Lublin

baner