W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025
25.03.202410:43

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują:

- 288 miejsca w 9 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 14 zawodach,

- 800 miejsc w 25 oddziałach 15 techników, kształcących w 40 zawodach, 

- 160 miejsc w 5 oddziałach 5 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 6 zawodach, w tym 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie w trybie dziennym, 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie w trybie stacjonarnym i 3 oddziały 3 szkół w 4 zawodach w trybie zaocznym

- 238 miejsca w 7 oddziałach szkoły policealnej, kształcącej w trybie zaocznym w 5 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano:

- 111 miejsc w 9 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 10 zawodach,

- 39 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 5 zawodach, 

- 15 miejsc w 3 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 2 zawodach,

- 44 miejsca w 6 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Ogółem w lubelskich szkołach wszystkich typów oferowane jest kształcenie w 66 zawodach.

Od 1 września 2023 r. działalność rozpoczyna Branżowa Szkoła Elektryczna II stopnia (Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego), umożlwiająca absolwentom branżowej szkoły I stopnia zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik elektryk.

Oferta poszczególnych szkół przedstawiona jest niżej. Bliższe informacje na temat szkól i zawodów: http://zawodowcy.lublin.eu

ZAWODY W POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁACH SZKÓŁ

I. Szkoły ogólnodostępne dla młodzieży

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

– Technikum Mechaniczne

 • technik automatyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik spawalnictwa

– Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • ogrodnik

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego

– Technikum Budowlano-Geodezyjne

 • technik aranżacji wnętrz
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– Technikum Terenów Zieleni

 • technik architektury krajobrazu

– Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

– Technikum Budowlane

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– Technikum Drzewne

 • technik technologii drewna

– Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1

 • dekarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

– Technikum Chemiczne

 • technik analityk
 • technik optyk
 • technik technologii chemicznej

– Technikum Przemysłu Spożywczego

 • technik technologii żywności

– Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

 • cukiernik
 • piekarz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów

– Technikum Ekonomiczne

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik organizacji  turystyki

Zespół Szkół Elektronicznych

– Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku

 • technik elektronik
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • technik teleinformatyk

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

– Technikum Energetyczno-Informatyczne

 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia

 • elektryk

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

– Technikum Ekonomiczno-Handlowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik rachunkowości
 • technik reklamy

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

– Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji  turystyki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

– Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

 • kucharz

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

– Technikum Usługowo-Gospodarcze

 • technik fotografii i multimediów
 • technik przemysłu mody
 • technik stylista
 • technik usług fryzjerskich

– Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1

 • fotograf
 • fryzjer

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

– Technikum Samochodowe

 • technik pojazdów samochodowych

– Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki

– Technikum Transportowo-Komunikacyjne

 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik mechatronik
 • technik robotyk
 • technik spedytor
 • technik transportu kolejowego

II Szkoły specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

– Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej

 • cukiernik
 • fryzjer
 • kelner
 • kucharz
 • magazynier-logistyk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ogrodnik
 • piekarz
 • stolarz

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

– Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

 • technik informatyk
 • technik masażysta
 • technik procesów introligatorskich

– Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2

 • kucharz
 • ogrodnik
 • pracownik pomocniczy obsług hotelowej

–  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II

– Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących

 • technik fotografii i multimediów
 • technik turystyki na obszarach wiejskich

III Branżowe szkoły II stopnia (szkoły ogólnodostępne)

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

– Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie – tryb zaoczny

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

– Branżowa Szkoła Spożywcza II stopnia

 • technik technologii żywności – tryb stacjonarny

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

– Branżowa Szkoła Elektryczna II stopnia

 • technik elektryk – tryb dzienny

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

– Branżowa Szkoła Usługowo-Gospodarcza II stopnia

 • technik fotografii i multimediów – tryb zaoczny
 • technik usług fryzjerskich – tryb zaoczny

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

– Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia

 • technik pojazdów samochodowych – tryb stacjonarny

IV Szkoły policealne

1. Szkoły ogólnodostępne

Centrum Kształcenia Ustawicznego

– Szkoła Policealna nr 13                                                              

 • technik archiwista (IX 2023 i II 2024) – tryb zaoczny
 • technik administracji (IX 2023 i II 2024) – tryb zaoczny
 • technik usług pocztowych i finansowych (IX 2023) – tryb zaoczny
 • asystent osoby niepełnosprawnej (IX 2023) – tryb zaoczny
 • opiekun osoby starszej (IX 2023) – tryb zaoczny

2. Szkoła specjalna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

– Szkoła Policealna Specjalna nr 11

 • technik archiwista   – tryb dzienny
 • florysta  – tryb dzienny

Projekt Edu Lublin

baner