W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
26.04.202314:08

Gmina Lublin realizuje w 2023 roku projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

  1. Integracyjny wyjazd na kolonie dla uczniów romskich i nieromskich

W okresie czerwiec-lipiec 2023 r. zostaną zorganizowane kolonie wypoczynkowe nad morzem dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej. W koloniach uczestniczyć będzie 30 uczniów (15 uczniów romskich i 15 uczniów nieromskich). Celem projektu jest wzrost integracji społecznej dzieci romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe wakacyjnym na kolonie letnie w 2023 roku. Możliwość wzięcia udziału w wyjeździe wakacyjnym będzie elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i będzie stanowił formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 80 000 zł.

  1. Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich, w ramach którego realizowane będą następujące zadania:

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Nabycie wymaganych podręczników szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych podręczników stanie się elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkim będzie zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej. Podręczniki zostaną zakupione dla 7 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 5 600 zł.

Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Lublin w roku szkolnym 2023/2024. Nabycie podstawowych przyborów szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowanie prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych przyborów jest elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli,
a przede wszystkich zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.  Przybory szkolne zostaną zakupione dla 26 uczniów, 19 uczniów szkół podstawowych i 7 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 3 900 zł.

Zakup odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich

Celem zadania jest poprawa psychoruchowego rozwoju dzieci romskich poprzez zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego na rok szkolny 2023/2024. Wsparcie uczniów romskich w postaci zakupu odzieży sportowej i obuwia umożliwi im aktywny udział we wszystkich działaniach sportowych realizowanych na terenie szkół do których uczęszczają. Odzież i obuwie sportowe zostaną zakupione dla 26 uczniów, 19 uczniów szkół podstawowych i 7 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 6 500 zł.

  1. Integracyjny wyjazd na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich

Celem projektu jest wzrost edukacji i integracji społecznej uczniów romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe.

Uczniowie zostaną wyłonieni na podstawie frekwencji. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce szkolnej jest elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowi formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych. Zostanie zorganizowana 5 dniowa wycieczka do Kraków-Oświęcim-Zakopane. Uczestnikami będzie 30 uczniów, w tym 15 uczniów romskich. Zadanie koordynuje Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 48 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

  1. Integracyjne Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26  w Lublinie

W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie dla dzieci i rodziców ze społeczności romskiej i nieromskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które jest okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania obyczajów zarówno romskich jak i nieromskich.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez organizację spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyć będzie 30 dzieci i 50 osób dorosłych. Zostaną także zakupione paczki mikołajkowe dla 30 dzieci.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 8  600 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

5. Doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej

Zadanie polegać będzie na doposażeniu stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, buduje pozytywny obraz szkoły i korzyści płynące  z wykształcenia, zapewnia wsparcie emocjonalne uczniom romskim, pomaga nauczycielom i pedagogom w rozpoznaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów. W ramach zadania zakupione zostaną: laptop, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt (klawiatura, myszka, niszczarka i gilotyna do papieru) oraz aparat fotograficzny.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 11 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

Wszystkie zadania realizowane są we współpracy z Asystentem Edukacji Romskiej.

Projekt Edu Lublin

baner