W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Studenci i młodzi naukowcy odebrali miejskie stypendia

Studenci i młodzi naukowcy odebrali miejskie stypendia
27.02.202415:10

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył listy gratulacyjne 10 tegorocznym stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. Dzisiejsze (27 lutego) wydarzenie odbyło się między innymi w obecności przedstawicieli władz lubelskich uczelni wyższych. Stypendium naukowe otrzymało 5 studentów i 5 doktorantów.

– Miejskie stypendia za osiągnięcia naukowe dla studentów i doktorantów to nasza forma podziękowania i docenienia młodych naukowców za ich zaangażowanie w rozwój miasta, a także motywacji do dalszej nauki i pracy. Stypendia przyznajemy od 2010 roku, a wsparcie do tej pory otrzymało niemal 1200 młodych osób. Gratuluję owocnej pracy naukowo-badawczej i życzę dalszych sukcesów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tej edycji programu złożono ogółem 118 wniosków, w tym 88 wniosków studentów i 30 wniosków doktorantów. Stypendium naukowe zostało przyznane 5 studentom i 5 doktorantom, których działalność na rzecz rozwoju miasta, w obszarach zbieżnych z założeniami Strategii Rozwoju Lublina oraz na rzecz rozwoju nauki została oceniona najwyżej. Szczególną uwagę zwrócono na wykazanie przez wnioskodawcę możliwości wykorzystania efektów jego działalności w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz lokalne przedsiębiorstwa, w tym potencjalnego wpływu na rozwój gospodarczy Lublina. Tegoroczni stypendyści wykazali się m.in. prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, innowacyjnych prac B+R, autorstwem/współautorstwem patentów, wykorzystywaniem efektów pracy naukowo-badawczej we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami lub w ramach współpracy międzynarodowej w obszarach zbieżnych z założeniami Strategii Rozwoju Lublina.

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi lub doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie kryteria określone w regulaminie tj.:

  • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych / jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej;
  • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i działalność naukową, która może wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli efekty wyżej wymienionej działalności mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina;
  • w przypadku studentów zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia / w przypadku doktorantów zaliczył, co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej;
  • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium student uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 / doktorant opublikował publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów;
  • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Łączna kwota przyznanego stypendium dla studenta na rok akademicki 2023/2024 wynosi 14 504,40 zł, a dla doktoranta 18 130,50 zł. Na wypłatę stypendiów z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w 2024 roku przeznaczono 163 tys. zł.

Program realizowany jest od 2010 roku. Do tej pory w ramach Programu przyznano 1185 stypendiów naukowych, w tym 852 stypendiów dla studentów i 333 dla doktorantów.

Projekt Edu Lublin

baner