W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szkolne przestrzenie kreowane przez uczniów

Szkolne przestrzenie kreowane przez uczniów
15.02.202210:32

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to nowy miejski projekt mający na celu wspieranie naturalnej dziecięcej kreatywności oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w najbliższym otoczeniu dzieci. Do działań zaproszone są szkoły, które biorą udział w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Przy współpracy z Fundacją Kultury Audiowizualnej Beetle, w szkołach powstaną miejsca odpoczynku, spotkań z rówieśnikami i sprzyjające rozwojowi zainteresowań, zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

– Program realizuje założenia wynikające z aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, oddając całkowicie kształtowanie swojego najbliższego otoczenia młodzieży. Dzięki tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju, pomagamy młodym ludziom obudzić zdolności twórczego i kreatywnego myślenia. Liczymy na to, że w wyniku projektu szkoły otworzą się na współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, animatorami, artystami oraz lokalnym biznesem. To doskonały przykład współpracy międzysektorowej, na którą kładzie nacisk Strategia Lublin 2030 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to miejsca, które mają sprzyjać pobudzaniu kreatywności dzieci i młodzieży. Uczniowie, jako główni odbiorcy efektów projektu, będą bezpośrednio zaangażowani w jego realizację. Wraz z nauczycielami, artystami i przedsiębiorcami będącymi partnerami projektu, mają wspólnie przearanżować szkolne przestrzenie i sprawić, by były bardziej estetyczne, innowacyjne i sprzyjające współpracy i kreatywnym aktywnościom.

Wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, będą miały możliwość stworzenia własnej koncepcji na realizację „Przestrzeni Kreatywności” w swojej placówce. Zostanie to poprzedzone serią spotkań i prezentacji dotyczących możliwości zmian. Przygotowana w efekcie tych działań koncepcja, ujęta w formę graficzną i opisową, będzie przedstawiać propozycję zmian tych miejsc w szkole, które uczniowie uznają za kluczowe.

– Kształtowanie u dzieci i młodzieży cech, które składają się na kreatywną postawę, to podstawowy warunek ich rozwoju i sukcesu na każdym etapie życia. Jest to ważny proces, wymagający konsekwentnych działań ze strony Miasta, szkół czy rodziców. Dlatego cieszymy się, że możemy zaproponować uczniom nową formę kreatywności. Tworząc w szkołach „Przestrzenie Kreatywne”, będą w nieszablonowy sposób rozwijać swoje pasje, zainteresowania i spotykać się z rówieśnikami współpracując na rzecz osiągnięcia wspólnego celu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Przestrzenie będą aranżowane po diagnozie potrzeb różnych grup wiekowych uczniów z danej szkoły. W efekcie powstaną tzw. wyspy kreatywne, czyli wyodrębnione obszary tematyczne, w których uczeń w wolnym czasie może na przykład oddać się swojej pasji. Całość dopełnią zaaranżowane szkolne korytarze i sale lekcyjne, które swoim wyglądem mają zachęcać do aktywnego spędzania w nich czasu. W szkolnych „Przestrzeniach Kreatywnych” planowane są również spotkania i warsztaty rozwijające kreatywność uczniów, jak również działania edukacyjno-kulturalne, dzięki którym przestrzenie te będą pełnić rolę szkolnych domów kultury. „Przestrzenie Kreatywne” mają umożliwić uczniom klas starszych np. wzięcie udziału w cyklu warsztatów pt. „Od kreatywności do przedsiębiorczości”, prowadzonych przez mentorów z sektora biznesu i kultury.

– Zarówno z inicjatyw wyłonionych w ramach projektu „Szkolnych Budżetów Obywatelskich”, jak również z opinii respondentów w Strategii Lublin 2030, jasno wynika, że młodzież często wskazuje na brak przyjaznej przestrzeni w miejscu, w którym przebywa większość dnia, czyli w szkole. Staramy się takie miejsca wspólnie z nimi zaplanować i tak zorganizować, by jakość spędzanego tam czasu była jak najwyższa – mówi Alina Januszczyk, Prezes Fundacji Kultury Audiowizualnej Beetle.

Zwycięską koncepcję szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” poznamy podczas wydarzenia podsumowującego projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, które odbędzie się w czerwcu. Wówczas nastąpi uroczyste wręczenie vouchera na wykonanie szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” oraz na przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Te zadania przeprowadzone zostaną przez  Fundację Kultury Audiowizualnej Beetle.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” są realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: gospodarczy.lublin.eu/przestrzen-kreatywna.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego