W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Terminy zapisów do klas I szkół podstawowych

Terminy zapisów do klas I szkół podstawowych
30.01.202009:00

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:

  • ogólnodostępnych
  • integracyjnych.

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

  • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
  • Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 21 kwietnia 2020 r,. godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00

  • Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Od 4 maja 2020 r. godz. 08.00 do 7 maja 2020  r., godz. 14:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

11 maja 2020 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego