W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

14.06.201908:50

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach w dniu 13 czerwca 2019 r. uhonorował tegorocznych stypendystów Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, władz samorządowych miasta Lublin, a także uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium naukowe na rok akademicki 2018/2019 zostało przyznane 38 studentom będącym laureatami i finalistami olimpiad oraz turniejów, którzy zdecydowali się na studiowanie na lubelskich uczelniach wyższych. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889). Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania nauki w Lublinie oraz  wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej miasta.

Zgodnie z zapisami uchwały, stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
  • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Łączna kwota przyznanego stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin na rok akademicki 2018/2019 wynosi 4 950 zł. Przedmiotowy Program wdrażany jest przez Miasto Lublin od roku akademickiego 2015/2016. W ramach jego realizacji dotychczas ogółem przyznano 111 stypendia naukowe.