W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uroczystości jubileuszowe w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Uroczystości jubileuszowe w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
08.05.202308:27

28 kwietnia 2023 r. odbył się uroczysty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. Uroczystości związane z 60- leciem powstania Szkoły Podstawowej nr 27 zbiegły się z 30-leciem nauczania metodą Montessori w tej szkole.

Obchody rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą w Kościele Matki Bożej Królowej Polski, sprawowaną przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej dr. Adama Baba. Podczas homilii biskup przypomniał o zadaniach pedagogiki i roli szkoły w życiu każdego człowieka. Po uroczystościach w kościele zaproszeni goście udali się do budynku szkoły przy ul. Kresowej 7, gdzie zostali powitani przez uczniów. Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęło oficjalną część uroczystości. Nad ich porządkiem czuwali prowadzący całą galę - absolwenci, a obecnie nauczyciele szkoły - Anna Lewandowska i Piotr Kursa.

Po powitaniu zaproszonych gości oraz odczytaniu listów gratulacyjnych głos zabrał Wojewoda Lubelski - pan Lech Sprawka. Mówił o specyfice metody nauczania M. Montessori, o różnorodności programów edukacyjnych, o samym procesie uczenia się, który ma przynosić radość. Wojewoda podziękował za realizację założeń pedagogiki. Na koniec swojego wystąpienia przekazał na ręce Dyrektora szkoły dyplom uznania z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły i 30-lecia nauczania metodą Montessori, za kompleksową ścieżkę edukacji i kształcenia na wysokim poziomie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik oraz dbałość o wszechstronny rozwój osobowości uczniów, rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych,artystycznych i sportowych.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania pan dr Mariusz Banach, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na innowacyjność SP 27 w Lublinie na szczeblu ogólnopolskim. Pan Prezydent podkreślił, że trzeba wielkiej odwagi do nauczania tą metodą. Mówiło ambitnym realizowaniu planu metodologicznego, o dumie całego miasta z powodu działalności szkoły Montessori.  Za te osiągnięcia pan Prezydent dr Krzysztof Żuk przyznał szkole wyjątkowe, najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta - Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. Odznaczenie na ręce Dyrektora szkoły złożył Prezydent dr Mariusz Banach i Przewodnicząca Komisji  Oświaty i Wychowania pani Jadwiga Mach.  Natomiast pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania wręczył Medale Prezydenta Miasta Lublin za zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Kolejną osobą, która złożyła podziękowania i gratulacje była pani Jadwiga Mach - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w SP 27 dzieci są wychowywane w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności i budowania wspólnoty. Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Miasta Lublin- pani Ewa Dumkiewicz- Sprawka, podkreśliła, że szkoła ma bardzo duże zasługi i cieszy się dobrą opinią w środowisku szkolnym. Podziękowała wszystkim, którzy wspierają realizacje działań statutowych szkoły oraz życzyła dalszego pięknego rozwoju szkoły. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori pani dr Małgorzata Miksza wręczyła list gratulacyjny i słowami z książki Marii Montessori odniosła się do jubileuszu, przedstawiając rolę nauczyciela w systemie edukacji Montessori i rolę dziecka, które samodzielnie chce zdobywać wiedzę.

Następnie Dyrektor SP 27 pan Wojciech Josicz podziękował zaproszonym gościom za przybycie, wyraził radość wynikającą ze wspólnego świętowania. Podkreślił, że szkoła łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Przypomniał istotę i historię pedagogiki M. Montessori w SP 27. Mówił o zaangażowaniu nauczycieli, a także wzroście zainteresowania metodą Montessori. Wspomniał o reformie szkolnictwa i konieczności dostosowania się do nowych wymagań.  Przedstawił placówkę jako wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. W swoim przemówieniu pan Dyrektor zwrócił się do emerytowanych Dyrektorów, dziękując im za trud i pracę w budowaniu szkoły. Swoje słowa podziękowania skierował także do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wspominając o ich zaangażowaniu w życie szkoły.  Dalszej części swojego przemówienia wyraził podziękowanie za wsparcie władzom miasta, lokalnym przedsiębiorcom i kontrahentom. Na zakończenie Dyrektor zwrócił uwagę, że najważniejszy w szkole oraz w całym procesie dydaktycznym jest młody człowiek, który powinien uwierzyć w swoje siły i nie bać się marzyć i sięgać gwiazd.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów i nauczycieli SP 27, która nawiązywała do pedagogiki M. Montessori. Aktorzy występujący na scenie przedstawili na podstawie cyklu rozwoju motyla, cykl dojrzewania i dorastania dziecka, które podobnie jak poczwarka, później gąsienica przeobraża się w pięknego, dorosłego motyla. Tak przedstawione wydarzenie było zilustrowane tańcem poczwarek, później gąsienic, a rolę pięknego, dojrzałego motyla odegrała grupa taneczna Politechniki Lubelskiej Gamza.

Po zakończeniu przedstawienia nauczyciele prowadzący uroczystość poprosili gości o złożenie pamiątkowego wpisu w kronice szkoły, a następnie zaprosili wszystkich obecnych do obejrzenia wystawy prac konkursowych uczniów, jak również wybranych sal lekcyjnych, wyposażonych w pomoce dydaktyczne inspirowane pedagogiką M. Montessori.

Projekt Edu Lublin

baner