W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF VII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

09.03.202008:47

W dniach 3-4 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która zorganizowana została przez Municipium SA oraz Miasto Lublin. Było to jedno z najważniejszych spotkań liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i osoby związane z oświatą.

W tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami rozmawiano podczas 3 konferencji i 15 paneli tematycznych. Zaproszono wielu ekspertów i praktyków, którzy omówili istotne dla oświaty zagadnienia. Szczególny nacisk położono na kwestie dotyczące szkolnictwa branżowego, zarządzania oświatą i jej finansowania.

Skupiono się na najważniejszych problemach na styku zarządzania pomiędzy organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół. Podjęto temat jakości edukacji i skutecznego jej pomiaru. Promowano aktywne włączanie się organów prowadzących i branie odpowiedzialności za całość zarządzania szkołami z poszanowaniem zakresu autonomii jednostki. Zwrócono także uwagę na to, jak zarządzający mogą reagować na współczesne problemy dzieci i młodzieży takie jak: przemoc, mobbing i uzależnienie w świecie wirtualnym.

Kwestie finansowania omówiono w kontekście ograniczeń prawnych – jak samorząd może prowadzić skuteczną politykę optymalizacji kosztów oświaty poprzez arkusze organizacyjne i uchwały w sprawie wynagradzania. Dyskutowano również o nowych źródłach finansowania zadań oświatowych i pokazano jak skutecznie prowadzić kontrole szkół niesamorządowych.

Podjęto również dyskusję na temat organizacji szkolnictwa branżowego. Podkreślono, że rozwój możliwy jest wyłącznie przy współpracy z biznesem i instytucjami wspierającymi określone zawody. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, rozmawiano o tym, jak przyciągnąć młodzież do zawodu i jak promować konkretną szkołę, a także o aspektach finansowych.

Konferencję otworzył pan Janusz Król, redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników spotkania, głos zabrał Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk oraz Wojewoda Lubelski, p. Lech Sprawka. Następnie prof. dr hab. Jan Madey wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rola szkoły i nauczyciela wobec współczesnej rewolucji technologicznej”. Pierwszą sesję plenarną – „Edukacja w czasach sztucznej inteligencji” poprowadziła Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, która wzięła udział w panelu na temat pomiaru jakości edukacji, a także Wojewoda Lubelski, który zabrał głos w dyskusji na temat wyzwań technicznych i organizacyjnych, przed którymi stoi szkoła przyszłości. Z kolei p. Anna Morow, Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli omówiła kwestie związane z finansowaniem edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Kierownik referatu ds. dotacji w Wydziale Oświaty i Wychowania, p. Tomasz Łubiarz zabrał głos w dyskusji na temat kontroli i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. W panelu pt. „Jak stworzyć nowoczesną i przyjazną przestrzeń szkoły” udział wziął p. Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora WOiW, natomiast p. Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, omówił kwestie racjonalizacji kosztów funkcjonowania oświaty. Z kolei p. Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora WOiW, podjęła temat pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania oświatowe. Moderatorem panelu „Startup w szkole. Dobre praktyki” był p. Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczył „Lubelski Wieczór Artystyczny”, podczas którego ogłoszone zostały wyniki rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji” oraz podsumowanie programu „Gmina otwarta na inwestycje”. Na scenie wystąpiła Monika Kowalczyk i Mikołaj Kołodziejczyk.