W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wręczenie aktów mianowania
30.08.202308:00

Dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin oraz Przewodniczącego Rady Miasta Lublin aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składają ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.
Według dotychczasowych przepisów ustawy Karta nauczyciela stopień nauczyciela mianowanego mógł uzyskać nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu co najmniej 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż w odpowiednim wymiarze, wynikającym z przepisów i zdał egzamin przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji i Nauki. Na wniosek nauczyciela skład komisji może być poszerzony o przedstawiciela związku zawodowego.
W lipcu i sierpniu 2023 r. do egzaminu przystąpiło 330 nauczycieli, egzamin zdali wszyscy nauczyciele. Wśród zdających najwięcej było: nauczycieli specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela w kwietniu 2000 roku, w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 43 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 3593 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Lublin.

Projekt Edu Lublin

baner