W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
24.05.202214:43


19 maja 2022 roku została podpisana umowa, pomiędzy Gminą Lublin a Skarbem Państwa, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  na kwotę 125 000,00 zł. Umowa została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20, jego osi V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Działania zapisane w projekcie będą realizowane w okresie 10 miesięcy po podpisaniu umowy.

W ramach projektu grantowego zostanie zakupionych 50 laptopów dla dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącej się z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Beneficjentami tego konkursu są osoby, które spełniły wymagane konkursem warunki i przedłożyły komplet niezbędnych dokumentów na etapie aplikowania Gminy Lublin o środki. Dodatkowe nabory osób w tym konkursie nie są możliwe.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego