W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja”

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja”
31.08.202310:10

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - placówka akredytowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty realizuje kolejną edycję bezpłatnego projektu dla dyrektorów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych z województwa lubelskiego pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej - 3. edycja”.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Rozwijanie wiedzy i umiejętności kadr systemu oświaty w obszarze edukacji cyfrowej wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Celem szkoleń jest wzmacnianie rozwoju kompetencji cyfrowych uczestników projektu oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach. Szkolenia pozwalają w krótkim czasie pogłębić umiejętności związane z wykorzystaniem technologii w nauczaniu w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania wspartych TIK.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, każdy uczestnik:

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia „Lekcja:Enter.zip!” skierowane są do nauczycieli 4 grup przedmiotowych:

  • edukacji wczesnoszkolnej,
  • przedmiotów humanistycznych,
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • przedmiotów artystycznych.

Grant pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” obejmuje 18-godzinny cykl szkoleniowy: 16,2 godz. z udziałem trenera i 1,8 godz. samokształcenia online. Szkolenia będą realizowane we wrześniu i październiku br.

Do udziału w projekcie nauczyciel zgłasza się indywidualnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CAebyeZ3YyFLfTok6

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: https://lekcjaenter.lscdn.pl/

logotypy - współfinansowanie programu- Lekcja:Enter

 

Projekt Edu Lublin

baner