W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

10 mln zł na Budżet Obywatelski w Lublinie...

10 mln zł na Budżet Obywatelski w Lublinie...
17.04.201414:28

 
Po procesie konsultacji z mieszkańcami oraz dyskusjach wewnętrznych koncepcja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie jest już gotowa. Kwota przeznaczona na ten cel w 2015 r. wyniesie 10 mln zł, a środki zostaną podzielone na pule dla projektów małych – 5,5 mln zł oraz dużych – 4,5 mln zł. Każdy zgłaszany projekt będzie musiał zdobyć poparcie odpowiednio minimum 20 mieszkańców Lublina w przypadku projektów małych lub 40 w przypadku projektów dużych. Propozycje do Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać od 30 maja do 30 czerwca 2014 r.

Projekty małe są to działania których koszt realizacji nie przekracza kwoty 500 tys. zł. Projekty duże to takie, których koszt realizacji mieści się w granicach od 500 tys. zł do 1,5 mln. zł.

- Uznając, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie projekty są szczególnie istotne dla ich otoczenia, co roku przeznaczamy środki rezerwy celowej na realizację inwestycji i remontów w dzielnicach. W 2014 r. środki, które będziemy wydatkować wspólnie z Radami Dzielnic sięgną już 19 mln zł. Uzupełnieniem tego narzędzia jest uruchamiany właśnie Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom bezpośrednio wskazywać, na co przeznaczać środki z budżetu miasta na 2015 r. Wraz z jego wprowadzeniem mieszkańcy Lublina otrzymają kolejne narzędzie pozwalające im włączać się w proces decydowania o naszym mieściemówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.Propozycje do budżetu obywatelskiego będą zgłaszane na formularzu zawierającym następujące dane: tytuł projektu, skrócony i szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją, uzasadnienie potrzeby realizacji, szacunkowe koszty, dane osoby bądź osób odpowiedzialnych za projekt, a także listę z podpisami osób popierających projekt, wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz podpisem i oświadczeniem o zamieszkiwaniu w Lublinie.

Zgłoszone projekty oceni powołany przez Prezydenta Miasta Lublin zespół ds. budżetu obywatelskiego. Co ważne, projekty muszą należeć do zadań własnych gminy albo powiatu, muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. W przypadku propozycji, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Lublin nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Ocena będzie prowadzona do 29 sierpnia 2014 r. W okresie od złożenia projektu do tej daty zespół będzie mógł kontaktować się z autorami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku oceny negatywnej będzie ona musiała zostać jasno uzasadniona.

Projekty poddane pod głosowanie zostaną podane do publicznej wiadomości. Będzie można zapoznać się z nimi za pośrednictwem internetu oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głosowanie na projekty będzie trwało 14 dni i rozpocznie się 24 września 2014 r. Każdy mieszkaniec Lublina, mający skończone 16 lat, będzie mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty duże i 5 projektów małych. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Budżet Obywatelski w Lublinie będzie realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie. Wskazane filie biblioteki będą miejscami spotkań i dyskusji o budżecie obywatelskim. Będą także punktami informacyjnymi funkcjonującymi przez cały okres trwania budżetu obywatelskiego oraz będzie można w nich można także zagłosować.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych