Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Aktualności

14.11.201709:43
Panel obywatelski można porównać do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. Rolą panelistów będzie ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla lokalnej społeczności
czytaj więcej
13.11.201711:29
Do 4 grudnia 2017 r., do godz. 15:30, trwa otwarty nabór osób, które chcą zaangażować się w pracę dwóch komisji konkursowych. Kandydaci i kandydatki zostaną przedstawieni Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin podczas posiedzenia, które odbędzie się 12 grudnia 2017 r.
czytaj więcej
06.11.201712:17
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 j. t.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
czytaj więcej
31.10.201711:13
W dniu 5 grudnia 2017 roku, w centrum wystawienniczym Targów Lublin odbędzie się piąta edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. W tym roku wydarzenie to będzie miało wyjątkowy charakter, z uwagi na obchody jubileuszu 700 - lecia Miasta Lublina oraz piątą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
czytaj więcej
25.10.201710:39
Zapraszamy 7 listopada 2017 r. o godz. 10.00 do Trybunału Koronnego, ul. Rynek 1, sala 25 (II piętro) na Spotkanie Lokalne Forum Dialogu.
czytaj więcej
13.10.201714:15
Serdecznie zapraszamy na XIX pozarządowe śniadanie czwartkowe. Spotykamy się 19 października 2017 o godz. 10 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Kargusek” przy ul. Peowiaków 11.
czytaj więcej
10.10.201715:01
Zapraszamy organizacje pozarządowe do dyskusji na temat ewentualnych zmian w uchwale nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków.
czytaj więcej
26.09.201709:53
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
22.09.201714:09
Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia i aktualicaji informacji o swojej organizacji w bazach ngo.pl.
czytaj więcej
19.09.201710:54
Zapraszamy na posiedzenie Rady Działalnośi Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które odbędzie się 26 września o godz. 17.30 w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pokój 104.
czytaj więcej