W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Program współpracy

Przedstawiamy roczne Programy współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Sprawozdania z ich realizacji. Program współpracy jest uchwalany przez Radę Miasta Lublin do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Prezydent Miasta Lublin natomiast, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin