W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kalendarz konkursów na rok 2024

Kalendarz konkursów na rok 2024

Kalendarz otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2024

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Termin ogłoszenia konkursu/Uwagi

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację Programu Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Styczeń

Wydział Sportu

 1. Budżet Obywatelski: Lekkoatletyczne dzieciaki
 2. Skatepark Rusałka dla aktywnych

Styczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR w Lublinie)

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Styczeń/ Ogłoszenie uzależnione od otrzymanej dotacji z budżetu państwa

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

Edukacja mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Luty

Wydział Sportu

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć szkoleniowych w oddziałach mistrzostwa sportowego w pływaniu 2024

2. Organizacja na terenie miasta Lublin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2024

Luty

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację zadań w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025”

Marzec

Wydział Sportu

Lato w mieście

Marzec

Wydział Ochrony Środowiska

Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Lublin w zakresie ochrony powietrza

Marzec

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

Maj

Wydział Sportu

 1. Organizacja imprez sportowych w mieście II półrocze 2024
 2. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2024/2025
 3. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów – gry zespołowe – II półrocze 2024
 4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych – II półrocze 2024
 5. Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego i/lub akademickiego

Maj

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025

 

Czerwiec
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie)

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Czerwiec/Lipiec

Uruchomienie konkursu uzależnione będzie od wysokości środków PFRON otrzymanych na 2024 rok.

Konkurs może obejmować wybrane w danym roku zadania publiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wydział Organizacji Urzędu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2025 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Lublin.

 

Wydział Kultury

 1. Dzielnice kultury w roku 2025
 2. Miasto kultury w roku 2025
 1. Listopad (II połowa)
 2. Przełom listopada i grudnia

Wydział Sportu

 1. Kibice Razem
 2. Boisko dla każdego.
 3. Czwartki Lekkoatletyczne.
 4. Skatepark Rusałka dla aktywnych.
 5. Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych.
 6. Obsługa miejskiego systemu informacji sportowych
 7. Organizacja imprez i zawodów sportowych I półrocze 2025 r.
 8. Pozalekcyjne zajęcia sportowe – szermierka
 9. Program Mistrz
 10. Program Mistrz Junior
 11. Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych
 12. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2024/2025 -kontynuacja I półrocze 2025 r.
 13. Sport osób niepełnosprawnych
 14. Sportowy Talent
 15. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2025
 16. Szkolenie sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych 2025
 17. Szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego
 18. Wolontariat na start
 19. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów – gry zespołowe – I półrocze 2025
 20. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych – I półrocze 2025


Listopad

Konkursy do realizacji w 2025 roku

Ogłoszenia konkursów po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2025 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (Dział ds domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia MOPR)

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 25 miejsc”.

Listopad/Grudzień

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej realizujących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Grudzień

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Grudzień

Wydział Sportu

Konkursy dotyczące zadań Budżetu Obywatelskiego 2025

Ogłoszenie konkursu uzależnione od wyników Budżetu Obywatelskiego 2024

 

Stan na 3 stycznia 2023 r.  W przypadku pojawienia się nowych konkursów kalendarz zostanie zaktualizowany.

Facebook Obywatelski Lublin