W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
06.02.202414:34

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących zapisów w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok.

Uwagi należy składać w formie pisemnej (formularz konsultacyjny w załączeniu) do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich - bezdomnych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych oraz odebranych właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, przebywających na terytorium Gminy Lublin.

Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Lublin;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:    
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną kastrację zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) elektroniczne znakowanie psów i kotów;
10) kastrację kotów wolno żyjących oraz kastrację psów i kotów właścicielskich.

 

 

 

Treść Programu znajduje się w załączniku poniżej artykułu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin