W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Konkurs "Miasto kultury"
20.11.201523:27

Miasto kultury to przedsięwzięcia o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.

Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020. Preferowane będą projekty:

a) wpisujące się w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Dzielnice Kultury”, „Kultura i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, „Nowa lokacja – Lublin 2017”,
b) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
c) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
d) włączające mieszkańców Lublina w proces przygotowań do obchodów 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego przypadającej w 2017 roku.

Kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 1 100 000 zł

Oferty należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. do godz. 15.30:
1) osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30;
2) lub pocztą z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu oferty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Lublin, a nie data stempla pocztowego.

Informujemy, że oferty mogą być przygotowane i złożone w wersji elektronicznej na pośrednictwem platformy WITKAC. Po złożeniu oferty za pośrednictwem platformy WITKAC należy ją wydrukować i dostarczyć w w/w terminie do Wydziału Kultury.

W związku z uruchomieniem platformy WITKAC zapraszamy na spotkanie informacyjne jej poświęcone. Odbędzie się ono 3 grudnia br. o godzinie 12:00, Kancelaria Prezydenta, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, pok. 104.

W załącznikach znajdą Państwo:
- pełne ogłoszenie konkursowe;
- wzór ofert;
- wzór sprawozdania;
- instrukcję korzystania z platformy WITKAC.

Informacje na temat konkursu:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin,
ul. Złota 2
tel: 81 466-3706, 81 466-3708, 81 466-3711, 81 466-3713.

Informacje na temat platformy WITKAC:
Kamila Kniaziowska
Kancelaria Prezydenta
ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, pok. 107
tel: 81 466 1954
e-mail:

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych