W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs "Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych"

Konkurs "Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych"
20.11.201523:09

Informujemy, że w związku z oczywistą pomyłką pisarską w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Miasto Kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w latach 2016 – 2018 opublikowanym w dniu 20.11. 2015 r. dokonano korekty tego ogłoszenia. Pomyłka dotyczyła terminu realizacji zadania. Właściwy termin to: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2018 r.Wobec powyższego zmianie ulega termin składania ofert i termin pierwszego posiedzenia komisji konkursowej. W załączeniu publikujemy poprawione ogłoszenie konkursowe.

Realizacja zadania polega na współprowadzeniu portalu www.kultura.lublin.eu i obejmuje:
- gromadzenie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Lublina, ich redagowanie oraz zamieszczanie na stronie w działach: wydarzenia, wiadomości, osoby, instytucje, ogłoszenia, teksty, archiwum prasowe;
- przygotowywanie i zamieszczanie na stronie głównej minimum trzech wiadomości w ciągu tygodnia;
- bieżące dodawanie oraz aktualizowanie profili osób i instytucji; selekcję, edycję, przygotowanie i zamieszczania materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i video;
- bieżącą aktualizację dat w wydarzeniach kluczowych;
- bieżącą obsługę skrzynki e-mail: .

Zadanie obejmuje także tłumaczenie wybranych informacji na język angielski o objętości łącznej nie mniejszej niż 600 stron znormalizowanego maszynopisu oraz zamieszczanie ich na angielskiej wersji strony.

Łączna kwota do rozdysponowania w konkursie: 150 000 zł. Na poszczególne lata przewidziano następujące kwoty:
- 2016: 50 000 zł;
- 2017: 50 000 zł;
- 2018: 50 000 zł.

Z uwagi na to, że jest to konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w ofercie nie jest wymagany wkład własny.

Oferty należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin: w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 15.30:
1) osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30;
2) lub pocztą z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu oferty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego.

Informujemy, że oferty mogą być przygotowane i złożone w wersji elektronicznej na pośrednictwem platformy WITKAC. Po złożeniu oferty za pośrednictwem platformy WITKAC należy ją wydrukować i dostarczyć w w/w terminie do Wydziału Kultury.

W związku z uruchomieniem platformy WITKAC zapraszamy na spotkanie informacyjne jej poświęcone. Odbędzie się ono 3 grudnia br. o godzinie 12:00, Kancelaria Prezydenta, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, pok. 104.

W załącznikach znajdą Państwo:
- pełne ogłoszenie konkursowe;
- wzór ofert;
- wzór sprawozdania;
- instrukcję korzystania z platformy WITKAC.

Informacje na temat konkursu:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin,
ul. Złota 2
tel: 81 466-3706, 81 466-3708, 81 466-3711, 81 466-3713.

Informacje na temat platformy WITKAC:
Kamila Kniaziowska
Kancelaria Prezydenta
ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, pok. 107
tel: 81 466 1954
e-mail:

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych