W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 – 2020

Konsultacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 – 2020
20.11.201508:42

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 – 2020. Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie do 9 grudnia 2015 r.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@cik.lublin.eu oraz przesłanie pocztą na adres: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin, tel. 81 466 55 46.

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się: 9 grudnia 2015 r. (środa), godz. 160.00, sala nr 109 (I piętro), ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów).

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie do 9 grudnia 2015 r.

 

Informacje na temat Programu:

Uchwalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie przez Radę Miasta, to zadanie wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390). Dotychczas obowiązujący dokument przewidziany był do realizacji na lata 2011-2015, stąd wynika konieczność uchwalenia działań programowych na kolejne lata.

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie, oddziaływania korekcyjne na sprawców przemocy oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców Miasta Lublin.

Zmiany treści dokumentu w stosunku do poprzedniego dotyczą głównie aktualizacji danych, zasobów miasta w powyższym obszarze, dostosowaniu zadań do aktualnych potrzeb mieszkańców i obowiązujących obecnie założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


 

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych