W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów

Konsultacje Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów
22.10.201514:45

PREZYDENT MIASTA LUBLIN OGŁASZA

konsultacje z organizacjami, których statutowym celem działania jest działalność na rzecz osób starszych i seniorów, działających na obszarze gminy Lublin w przedmiocie projektu „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020”

Forma konsultacji:

  1. Pisemne wyrażenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oraz przesłanie pocztą na adres:
    Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin,
    ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20 - 068 Lublin,
  2. Otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin: 4 listopada 2015r. (środa) o godz. 16.00, Kancelaria Prezydenta, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, pokój 109.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje trwają od dnia 16 października 2015 roku do dnia 6 listopada 2015 roku

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin,
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20 - 068 Lublin,
tel. 81 466 20 64, e-mail: .

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku ze zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593).

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych