W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie
01.12.201515:20

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie. Uwagi do treści projektu uchwały można zgłaszać w okresie do 11 grudnia 2015 r.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sport@lublin.eu oraz przesłanie pocztą na adres: Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 11.

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się: 9 grudnia 2015 r. (środa), godz. 160.00, sala nr 109 (I piętro), ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów).

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Uwagi do treści projektu uchwały można zgłaszać w okresie do 11 grudnia 2015 r.

Informacje na temat uchwały:

Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej: ,,stypendium". Stypendia są przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, spełniającym kryteria wskazane w niniejszej uchwale. Przyznanie stypendium następuje w oparciu o osiągnięty wynik sportowy, kryteria określone w niniejszej uchwale oraz wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Lublin w danym roku budżetowym. Stypendium przyznawane jest za wynik sportowy osiągnięty w jednej z poniższych grup indywidualnych dyscyplin sportowych:

1) I grupa - dyscypliny objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych;

2) II grupa - dyscypliny sportowe: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne.

W związku z planowaną zmianą uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie,  zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i wyrażenie swoich uwag co do treści projektu. Uwagi środowiska sportowego, które Państwo reprezentujecie, będą cennym źródłem informacji i wskażą kierunek działania dla organu uchwałodawczego, tj. Rady Miasta Lublin. Przedstawiony w załączniku projekt uchwały uwzględnia stanowisko Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Lublin, będącej zespołem o charakterze opiniodawczo - doradczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych