W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Naturalnie, w mieście!” – 11 projektów w 9 dzikich zakątkach

„Naturalnie, w mieście!” – 11 projektów w 9 dzikich zakątkach
26.03.202413:26

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w tegorocznej VII edycji Zielonego Budżetu „Naturalnie, w mieście!”. Mieszkanki i mieszkańcy złożyli 41 pomysłów na zgodne z naturą zagospodarowanie przestrzeni, z których 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Panel Ekspertów wybrał do realizacji 11 projektów w 9 dzikich zakątkach miasta.

Jedno z kryteriów oceny stanowił naturalny charakter zgłoszonych terenów – pod uwagę brane były dzikie miejskie zakątki oraz tereny będące też stanowiskiem dla różnych gatunków roślin lub zwierząt.

– Tegoroczna edycja to kontynuacja zmian w podejściu do terenów zieleni. Zwraca naszą uwagę na rolę oraz piękno naturalnej przyrody występującej w zurbanizowanej tkance miasta. Zależy nam nie tylko na zachowaniu tych miejsc, ale też ich udostępnieniu w taki sposób, żeby zachować ich naturalny charakter. I na tym właśnie polegała tegoroczna edycja Zielonego Budżetu – na wskazaniu publicznych miejsc, będących w zasobach miasta, które chcemy udostępniać w mądry i nieinwazyjny sposób mieszkańcom – mówi dr Dawid Soszyński z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, przedstawiciel Panelu Ekspertów.

Panel Ekspertów wybrał do realizacji 11 projektów w 9 dzikich zakątkach miasta:

 • Rewaloryzacja i zwiększenie bioróżnorodności ostoi biologicznej w obrębie Parku Centralnego na Felinie (ZB2024-2). Teren ten pełni funkcję naturalnej strefy pomiędzy istniejącą zabudową i zapewnia połączenie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej z Parkiem Centralnym. Jest miejscem spacerów mieszkanek i mieszkańców oraz ich czworonożnych przyjaciół.
 • Utworzenie naturalistycznego Parku Helenów na Sławinku (ZB2024-4). Jest to zagajnik cieszący się dużym uznaniem mieszkanek i mieszkańców, którzy lubią spacerować, ale również dbają o jego czystość.
 • „Zielony tunel” na ścieżce rowerowej (ZB2024-9). Fragment terenu zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej nad Bystrzycą, na odcinku pomiędzy ul. Krochmalną, a metalową kładką przez rzekę. Wiosną i latem drzewa rosnące po obydwu stronach ścieżki i chodnika, łącząc się koronami, tworzą żywy, zielony tunel. Teren charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością i jest unikatowy w skali miasta.
 • Zagajnik przy ul. Jakubowickiej (ZB2024-10). Teren zieleni spełnia funkcje wypoczynkowe i zapewnia kontakt z dziką przyrodą. Pełni także funkcję izolacyjną w pobliżu oczyszczalni Hajdów.
 • Realizacja koncepcji naturalistycznego zagospodarowania Wąwozu Pokolenia przy ul. Zana i ul. Nowomiejskiej (ZB2024-11). To ogólnodostępny teren o wysokich walorach przyrodniczych o naturalnym charakterze. Dla tego obszaru przygotowano już koncepcję zagospodarowania, która zakłada przeprowadzenie prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych, a także urządzenie nowych miejsc odpoczynku, przy zachowaniu naturalistycznego charakteru miejsca.
 • Naturalna rzeka – fragment Doliny Czechówki od ul. Głównej do al. Solidarności (ZB2024-13). Projekt dotyczy fragmentu doliny Czechówki na terenie Lublina o charakterze zbliżonym do naturalnej doliny rzecznej. Jest miejscem codziennych aktywności i spacerów.
 • Dzikość Miasta. Naturalny, dziki zakątek, miejska kotlina (ZB2024-14).Teren cenny z uwagi na występowanie rzadkich zbiorowisk roślinnych o dużym znaczeniu przyrodniczym. Najbardziej dostępny od strony ul. Nadbystrzyckiej.
 • Park Bluszczowa i Natura (ZB2024-22). Teren o naturalnym charakterze z dziką przyrodą dostępny w środku osiedla dla mieszkanek i mieszkańców.
 • Dziką ścieżką do Węglinka (ZB2024-24). Teren zieleni pomiędzy ul. Onyksową i ul. Granitową, poniżej ul. Węglinek. Trasa spacerowa przebiegająca wśród zagajnika – zadrzewień, krzewów i licznej roślinności zaroślowej, traw i roślin kwitnących w sezonie wiosenno-letnim.
 • Mapa – przewodnik po Uroczyskach miejskich w Lublinie (ZB2024-35).
 • Pniaki, kłody, próchnowiska – drugie życie drewna (ZB2024-41).

Dwa ostatnie wnioski (ZB2024-35 i ZB2024-41) zostaną połączone i opracowane wspólnie, jako opis charakterystyki i dokumentacja fotograficzna wybranych do realizacji naturalnych, dzikich miejsc wraz ze wskazaniem ich na mapie Lublina. Ogólnodostępna publikacja będzie stanowiła mini przewodnik po wybranych w ramach Zielonego Budżetu miejscach i kompendium wiedzy o drugim życiu drzewa-drewna.

Panel Ekspertów, który oceniał projekty tworzą eksperci i ekspertki z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu: dr hab. Ewa Trzaskowska, dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka prof. Politechniki Lubelskiej, mgr inż. Paweł Adamiec, dr inż. Adam Gawryluk i dr Dawid Soszyński oraz osoby reprezentujące Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej i Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych