W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”
15.05.201515:26

W oparciu o art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Lublin ogłasza, że przystąpiono do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”.
W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 18 maja 2015 r. do 8 czerwca 2015 r.
W podanym terminie można zapoznać się z dokumentami sprawy:
1.    Projektem dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”.
2.    Pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie określającymi zakres i szczegółowość wymaganej prognozy oddziaływania na środowisko dla projektowanego dokumentu.
3.    Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”.
oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu w terminie trwania konsultacji.

Dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14,  pok. 1103, piętro 11.
Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38, 20-601 Lublin, e-mail srodowisko@lublin.eu.
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin. Uwagi, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” jest dokumentem, w którym zaplanowano działania i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w mieście. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) obejmuje całość obszaru geograficznego Gminy Lublin. Przewiduje on działania do 2023 roku i aktywnie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2020.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych