W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Sławin, Sławinek i Szerokie

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Sławin, Sławinek i Szerokie
02.12.202113:10

Za nami kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Lublin oraz jego Zastępców z mieszkańcami Lublina, w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Tematem spotkania, które odbyło się 30 listopada, były wyzwania stojące przed dzielnicami Szerokie, Sławin i Sławinek. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Pytania i zagadnienia poruszane przez mieszkańców i mieszkanki podzielone były na bloki tematyczne: drogi i infrastruktura drogowa, planowanie przestrzenne, infrastruktura kulturalna oraz partycypacja z uwzględnieniem stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego czy Europejskiej Stolicy Młodzieży. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a także jego Zastępcy, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

– Dzięki współpracy z Radami Dzielnic, wnioskom Radnych Rady Miasta oraz z bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami na bieżąco poznajemy potrzeby i wyzwania, które stoją przed poszczególnymi dzielnicami Lublina. W zdecydowanej większości są to zadania inwestycyjne, związane z infrastrukturą drogową, ale też w coraz większym stopniu, co wykazały prace nad Strategią Lublin 2030, pojawia się postulat budowania wspólnoty lokalnej w obszarze aktywności kulturalnej i społecznej. Mieszkańcy stawiają na bliskość i lokalność, tworzenie terenów zielonych, słowem wszystko to, co buduje jakość życia. Dlatego spotykamy się w dzielnicach, by o wszystkich tych tematach mieć okazję spokojnie, otwarcie podyskutować. Dziękuję za merytoryczną dyskusję podczas debat, które już się odbyły i zachęcam do udziału w następnych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Cykl spotkań w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” zainaugurowało spotkanie dla mieszkańców dzielnic Czuby Południowe i Węglin Południowy, które odbyło się 4 listopada. Drugie spotkanie z cyklu dla mieszkańców dzielnic Sławin, Sławinek i Szerokie, miało miejsce 30 listopada w Zespole Szkół nr 12.

Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnic Sławin, Sławinek i Szerokie najczęściej poruszano tematy dostępności komunikacyjnej, budowy i remontów dróg oraz chodników, a także zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego.

Mieszkańcy dzielnicy Sławin podnosili przede wszystkim kwestie budowy i remontów ulic. Zwracano uwagę na potrzebę podjęcia prac m.in. na ul. Sławinek, Północnej, Skrytej, czy Nowickiego. Poruszono także temat wykupu działek pod planowany cmentarz komunalny, który ma powstać na terenie dzielnicy. Uczestnicy spotkania dopytywali również o procedurę planistyczną dla okolic ul. Główniej oraz o możliwość dopuszczenia na tym obszarze budowy na gruntach oznaczonych obecnie jako rolne. Padły także pytania o zmiany jakie zostały zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin dotyczące terenu pomiędzy Ogrodem Botanicznym a dyskontem spożywczym przy ul. Willowej. Mieszkańcy pytali także o planowaną zabudowę wielorodzinną w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego. Poruszono również zagadnienie realizacji dwóch projektów Budżetu Obywatelskiego – budowy mini parku pomiędzy ul. Skowronkową a pętlą komunikacji miejskiej przy ul. Zbożowej oraz budowy parku linowego w os. Botanik. Ponadto Mieszkańcy ul. Sławinkowskiej zgłosili potrzebę przeanalizowania organizacji ruchu na odcinku od ronda Reagana do al. Warszawskiej.

Mieszkańcy dzielnicy Sławinek mówili o potrzebie utworzenia domu kultury, a także nowych terenów zielonych. Uczestnicy spotkania poruszyli także temat nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino, które są zabezpieczone pod budowę przyszłych dróg. Ponadto przedstawiciel Rady Dzielnicy Sławinek wystąpił z prośbą o opracowanie planu remontów chodników w dzielnicy.

Dla mieszkańców Szerokiego jedną z ważniejszych kwestii poruszanych na spotkaniu było funkcjonowanie komunikacji miejskiej w ich dzielnicy. Zgłoszono m.in. potrzebę wydłużenia trasy linii nr 54 do dworca PKP. Podjęto również temat przebudowy ul. Głównej i ul. Wądolnej oraz ul. Nałęczowskiej. Mieszkańcy poruszyli także kwestię budowy szkoły w ich dzielnicy. Ponadto uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z powstania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Biblioteki Na Poziomie, jednocześnie prosząc o rozważenie możliwości wydłużenia godzin jej pracy. Przedstawiciel Zarządu Rady Dzielnicy Szerokie poruszył także zagadnienie koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki oraz czystości wód głębinowych na obszarze dzielnicy.

Kolejnym etapem projektu „Plan dla Dzielnic” będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.

Wydarzenie odbyło się 30 listopada 2021 roku w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecni byli także dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Podczas prac nad Strategią Lublin 2030, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Projekt „Plan dla Dzielnic” jest kontynuacją działań konsultacyjnych realizowanych w ramach prac nad Strategią Lublin 2030.

 

 

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych