W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z konsultacji dokumentu Programu opieki nad zwierzętami 2024

Raport z konsultacji dokumentu Programu opieki nad zwierzętami 2024
02.04.202411:50

 Zapraszamy do zapoznania się z raportem przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok.


Konsultacje trwały od 6 lutego 2024 r. do 27 lutego 2024 r. (21 dni od dnia dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin).

Celem konsultacji było włączenie organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Lublina, w proces stanowienia dokumentu poprzez
uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu wymagał zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie oraz działających na obszarze Lublina dzierżawców obwodów łowieckich za pośrednictwem Polskiego Związku Łowieckiego oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Konsultacje z organizacjami społecznymi miały formę pisemnego wyrażania opinii, uwag i propozycji zmian za pomocą formularza konsultacyjnego składanego do Biura Partycypacji Społecznej przy ulicy Gilasa 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji zmian dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok. Projekt Programu został uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lublinie, Polskim Związkiem Łowieckim, Lubelską Fundacją Straż Ochrony Zwierząt oraz Fundacją Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt
Ex Lege. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin uchwałą nr 7/2024 z dnia 15 marca 2024 r. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok.

Treść Uchwały znajduje się w załączniku poniżej.

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych