W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rewitalizacja doliny Bystrzycy

Rewitalizacja doliny Bystrzycy
04.11.201508:11

 

Zakończyły się wstępne prace przy projekcie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy wraz z zagospodarowaniem terenów położonych w obszarze nadrzecznym. Głównym celem działań jest pełne wykorzystanie potencjału rekreacyjnego Bystrzycy, „przywrócenie” rzeki miastu, a także poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Projekt przyczyni się także do kompleksowej rewitalizacji terenów nadrzecznych, w tym Parków: Zawilcowa, Rusałka, obszaru pomiędzy ulicami Romera a Janowska, terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, czy zdegradowanych terenów Ośrodka Marina nad Zalewem Zemborzyckim.

 

Informujemy o kolejnych etapach prac, które realizujemy w ramach zagospodarowania doliny Bystrzycy. Otóż 30 kwietnia 2015 roku zakończyliśmy bardzo szerokie konsultacje społeczne na ten temat, w których wzięło udział kilkaset mieszkańców, zarówno Lublina jak i innych respondentów, których dolina Bystrzycy, a tym samym rozwój miasta Lublina bardzo interesuje.

Propozycje dotyczące powiązania miasta z rzeką i rzeki z miastem zebraliśmy na drodze bezpośrednich spotkań, których odbyliśmy pięć, jak tez droga korespondencyjną zarówno klasyczna jak też elektroniczną. Dodatkowo odbyła się konferencja poświęcona Zalewowi Zemborzyckiemu.

Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin zorganizował w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Trybunale Koronnym ul. Rynek 1 konferencję pn. „Przyszłość Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia. 

Podczas konferencji zaproszeni uczestnicy przedstawili w postaci referatów sprawozdania z przeprowadzanych w ostatnich latach prac badawczych oraz badań monitoringowych jakości wody w zbiorniku. 
Udział w konferencji wybitnych fachowców, specjalistów od eutroficznych zbiorników zaporowych umożliwił podsumowanie prowadzonej dotychczas rekultywacji zbiornika, oraz pomógł wypracować pomysły i rozwiązania na przyszłość, żeby skutecznie poprawić stan ekologiczny zbiornika i osiągnąć dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym, biologicznym i bakteriologicznym co niewątpliwie umożliwi w pełni wykorzystanie wody tego zbiornika dla potrzeb rekreacyjnych i sportowych.

Materiały pokonferencyjne

Cały ten materiał wraz ze wstępnym opracowaniem, nacechowany troską o rozwój Lublina, zyskał uznanie wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców, przedstawicieli Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co zaowocowało dużą ilością uwag i propozycji, często bardzo interesujących.

 

Rzeka Bystrzyca - dolina inspiracji - opracowanie wstępne
 

 

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych