W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wnioski i uwagi do planów zagospodarowania dostępne poprzez e-usługi

Wnioski i uwagi do planów zagospodarowania dostępne poprzez e-usługi
03.03.202208:41

Miasto Lublin uruchamia aplikację portalu partycypacyjnego dla planowania przestrzennego jako nową internetową platformę do kontaktu z mieszkańcami Lublina. Wszyscy zainteresowani udziałem w dyskusji nad zapisami planów zagospodarowania mogą zgłaszać wnioski i uwagi także poprzez e-usługę.

– Do tej pory wnioski i uwagi w procedurze planistycznej można było składać wyłącznie drogą tradycyjną w formie papierowej bądź elektroniczną poprzez adres e-mail. Wprowadzenie kolejnej e-usługi w pakiecie oferowanym przez urząd, tym razem z zakresu planowania przestrzennego, umożliwia składanie wniosków i uwag w procedurach planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tą drogą możliwe będzie także składanie wniosków o sporządzenie lub zmianę tych dokumentów – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Nowa e-usługa dostępna jest pod linkiem decyduje.lublin.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Za jej pośrednictwem możliwe jest złożenie uwag do obecnie wyłożonych projektów planów:

  • Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - CZĘŚĆ V - rejon Bystrzyca Wrotków
  • Część I - obszar północno-wschodni dla obszarów: obszar A - rejon ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza oraz obszar D - rejon alei Spółdzielczości Pracy.

Uruchomienie możliwości składania wniosków i uwag w planowaniu przestrzennym jest kolejnym etapem wdrażania e-usług w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”.

Nowe rozwiązania znajdują się na stronie e.lublin.eu, która oferuje również szybki dostęp do wcześniej wdrożonych e-usług jak: rezerwacja wizyt w Urzędzie, platforma płatnicza PLIP czy aplikacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej informacji o realizowanych przez Urząd Miasta Lublin e-usługach znajduje się pod linkiem www.lublin.eu.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych