W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wsparcie finansowe dla organizacji pomagających obywatelom Ukrainy

Wsparcie finansowe dla organizacji pomagających obywatelom Ukrainy
03.03.202214:07

Miasto Lublin uruchomiło wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Nabór wniosków do konkursu dla organizacji pozarządowych ma charakter szybkiej interwencji. Ponadto, na dzisiejszej (3 marca) sesji Rady Miasta Lublin przyjęto uchwałę w sprawie uruchomienia środków w kwocie 200 tys. zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym.

– W Lublinie niezwłocznie po wybuchu wojny w Ukrainie rozpoczął działania Miejski Sztab Kryzysowy we współpracy z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie. Organizacje pozarządowe od razu uruchomiły pomoc dla osób potrzebujących, które przyjechały do Lublina i kontynuują ją nieprzerwanie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nikt nie jest pozostawiony bez wsparcia. Wysiłek podejmowany przez lubelskie organizacje wymaga także zabezpieczenia finansowego, które pozwoli prowadzić działania w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego na wsparcie ich działań pomocowych przeznaczyliśmy 200 tys. zł. We współpracy z ngo ustaliliśmy, że kwota ta zabezpieczy aktualne potrzeby w zakresie pomocy, w tym pomocy specjalistycznej, takiej jak wsparcie psychologiczne, obecność tłumaczy języka migowego czy języka ukraińskiego lub pomoc prawna. Niezależnie od tego prowadzimy rozmowy zmierzające do włączenia w nasze działania środowisk biznesowych czy zagranicznych, by móc nieść pomoc obywatelom Ukrainy także długofalowo – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Celem naboru jest wsparcie działań organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w działania na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie i trafiających do naszego miasta. Pula środków w ramach tego naboru wynosi 30 tys. zł i w każdej chwili, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez organizacje i rozwoju sytuacji może zostać zmieniona. Oferty przyjmowane są w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota dotacji, o jaką można się starać wynosi 10 tys. zł. Oferty powinny dotyczyć zadań określonych w rozdziale 5 par. 6 ust. 7 Programu współpracy na rok 2022, tj. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

Oferty realizacji zadania publicznego należy składać elektronicznie w generatorze Witkac oraz jednocześnie w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów. Wersja papierowa musi być identyczna z wersją elektroniczną. Wydrukowane oferty przyjmowane są w Biurach Obsługi Mieszkańców, a także w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin, dokąd można je również wysłać pocztą (liczy się data wpływu oferty, a nie wysyłki).

Na dzisiejszej (3 marca) sesji Rady Miasta Lublin przyjęta została uchwała w sprawie uruchomienia środków na wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców przybywających z Ukrainy. Kwota 200 tys. złotych zostanie przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych angażujących się w pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie Lublina. Wysokość wsparcia została uzgodniona z przedstawicielami organizacji i zabezpieczy aktualne potrzeby.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych