W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zasady VIII edycji

Zasady VIII edycji

Przed nami VIII edycja Budżetu Obywatelskiego. Nowe pomysły mają szansę na realizację w 2022 roku. Mieszkańcy i mieszkanki wybiorą je podczas jesiennego głosowania. Kwota do rozdysponowania to 12 500 000 zł.

Projekty można składać przez internet lub tradycyjnie wypełniając formularz i zostawiając go w Biurze Obsługi Mieszkańca. Formularz do pobrania poniżej. Ze względu na sytuację pandemii szczególnie polecamy formularz elektroniczny. Pamiętajmy, aby dołączyć listę osób co najmniej 2 osób popierających go (w tym autora/ki). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Najważniejsze zmiany

W tym roku czekają nas 2 zmiany. Jedna z nich dotyczy zakresu projektu. Od tego roku zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji. Drugą zmianą jest obniżenie kwoty na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne do 1 miliona. Jednocześnie zniesiony zostaje wymóg realizacji prac na co najmniej dwóch dzielnicach.

Dzielnicowe i ogólnomiejskie

Podobnie jak w roku ubiegłym, swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.

Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:

 • nieinwestycyjne – tzw „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli może dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Jego wartość nie może przekroczyć 200 000 zł.
  • nie ma charakteru inwestycyjnego
  • jego wartość nie przekracza 200 tys. złotych.
 • inwestycyjne, tzw „twarde" – są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
  • jego maksymalna wartość wynosi 1 mln,
  • ma charakter wyłącznie inwestycyjny,
  • może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępność to w skrócie umożliwienie ogółowi mieszkańców i mieszkanek Lublina korzystanie z projektu BO.

 1. Po pierwsze to możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO. Jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą one być bezpłatne, a zasady uczestnictwa w nich przejrzyste.
 2. Po drugie dostęp do obiektu. I tak np. jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt na terenie szkoły (z założenia ogrodzonej, zamykanej), do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców i mieszkanek. Ze względu na zasadę ogólnodostępności, nie jest możliwa realizacja projektu wewnątrz takiej placówki. Na zewnątrz należy wykazać możliwość korzystania z obiektu przez każdą zainteresowaną osobę. Np. boisko na terenie szkoły powinno być udostępnione po godzinach pracy szkoły, a na tablicy informacyjnej powinna pojawić się taka informacja.
 3. Po trzecie to dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa zobowiązuje budżet obywatelski do uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania. I tak np. jeśli planujemy plac zabaw, należy umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.

 

Facebook Obywatelski Lublin