W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nowe zasady

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego 2020 (VI edycja)

Projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie będzie można składać w nadchodzącej edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Swoje pomysły można składać już od 1 kwietnia. Mamy czas do 6 maja.

 

W kwietniu rozpocznie się nabór projektów do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Zmiany będą, bo wymaga tego od nas nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Najważniejsze jest to, że pierwszy raz w tym roku budżet obywatelski jest obowiązkowy w miastach na prawach powiatu. Dla nas to nie nowość, choć zasady nieco się zmienią.

Zamiast M i D – O i D

Lublin wprowadził to narzędzie już wiele lat temu. W tym roku przypada już jest 6. edycja. Do wydania mamy 15 mln złotych. Za sprawą zapisów ustawowych dotychczasowe projekty małe i duże, zostały zastąpione przez:

1. Dzielnicowe, czyli takie które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 300 000 zł. I taka właśnie kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy. O ile oczywiście projekty będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Na realizację pomysłów w dzielnicach zarezerwowano 8 100 000 zł.

2. Ogólnomiejskie – i tu sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Generalnie to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy. Uchwała, którą przyjęła nasza Rada Miasta mówi o tym, że taki projekt musi spełniać co najmniej 1 z poniższych przesłanek:

 • musi dotyczyć co najmniej 2 dzielnic
 • jego wartość przekracza 300 000 zł
 • nie ma charakteru inwestycyjnego, tj związanego z budową czy remontem; takie projekty nazywane są potocznie „miękkimi” i dotyczą np. zajęć sportowych czy animacji społecznej.

Przekładając to na rzeczywistość mamy 2 rodzaje projektów ogólnomiejskich:

- inwestycyjne, zwane potocznie twardymi lub infrastrukturanymi – czyli związane z remontem, budową lub przebudową czegoś. Ich wartość może wynosić maksymalnie 1,2 mln. Od projektów dzielnicowych odróżnia jet to, że mogą być zlokalizowane na terenie więcej, niż 1 dzielnicy, ale nie jest to warunek konieczny. Może się tak zdarzyć, że lokalizacja znajduje się na obszarze np. Czechowa Północnejgo, ale obiekt który chcemy wyremontować, np. boisko, służy mieszkańcom i mieszkankom całego miasta. Zespół oceniający będzie w takim przypadku patrzył głównie na argumentację autorki/a. Na realizację projektów twardych mamy łącznie do wydania 4 830 000 zł

- nieinwestycyjne - nie są związane z budową czy remontem jakiegoś obiektu; takie projekty nazywane są potocznie „miękkimi” i dotyczą np. zajęć sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość może wynieść maksymalnie 300 000 zł. I tu także obowiązuje zasada, że dzieją się one w więcej, niż 1 dzielnicy bądź trudne je przypisać do konkretnego miejsca. Mogą to być np.: treningi biegowe, odbywające się jednocześnie w różnych częściach miasta. Na realizację takich projektów uchwała rezerwuje 30 % środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, a więc 2 070 000 zł

Jak napisać projekt

Aby napisać projekt należy zarejestrować się na stronie www.obywatelski.lublin.eu, a następnie wypełnić kolejno pola:

 • tytuł,
 • rodzaj projektu - dzielnicowy lub ogólnomiejski,
 • dzielnica,
 • lokalizacja,
 • skrócony i rozszerzony opis,
 • szacunkowe koszty - tu zachęcamy do skorzystania z cennika miejskiego
 • dane autorów/ek,
 • oraz zaznaczyć stosowne zgody i oświadczenia

Można wybrać także tradycyjną, papierową formę składania projektów. Formularz, wraz listą poparcia znajduje się na dole, pod wiadomością. Po jego wypełnieniu należy go złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańca.

Listy poparcia

Tegoroczną nowością, która także wynika z zapisów ustawowych, jest konieczność do łączenia listy osób popierających nasz projekt. W Lublinie kilka lat temu, w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami miasta, zrezygnowaliśmy z nich. Aby pozostać w zgodzie z literą prawa, wprowadzamy konieczność dołączenia listy 2 osób popierających dany projekt. W przypadku jej braku autor/ka zostanie poproszony/a o jej uzupełnienie. Gdyby tego nie zrobił/a, projekt taki odpadłby na etapie formalnym. A tego nikt nie chce.

Głosowanie czyli 2+2=4

Zmiana dotyczy także głosowania. Tradycyjnie odbędzie się ono od 23 września do 10 października. Każda osoba będzie miała 4 głosy – 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie. Wzorem lat ubiegłych głosować można będzie elektronicznie oraz tradycyjnie na kartach do głosowania.

 

 

 

Do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin