W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Porozmawiajmy o rewitalizacji
05.09.201915:05

Lublin przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Przejście z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (pozaustawowy), który obowiązuje w Lublinie od 2017 roku, na nowy, Gminny Program (zgodny z ustawą). GPR jest dokumentem umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

W związku z tym zapraszamy Państwa na pierwsze otwarte spotkanie w sprawie przygotowania do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 10 września (wtorek) o godzinie 16:30 przy ul. Bernardyńskiej 15 (wejście przez podwórko restauracji Perłowa).

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne (uchwała nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 r.).

Szczegółowe informacje dot. narzędzi jakie wprowadza ustawa oraz granic obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego znajdują się na stronie https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/rewitalizacja/