W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zielony Budżet 2019 – podsumowanie

Zielony Budżet 2019 – podsumowanie
10.10.201908:20

W ramach tegorocznej edycji Zielonego Budżetu zrealizowanych zostanie łącznie 26 projektów na kwotę blisko 2 mln zł. Lublin ozdobią nowe skwery, nasadzenia nowych drzew, a te już rosnące m.in. przy ul. Zamojskiej, ul. Kapucyńskiej i przy Zalewie Zemborzyckim zostaną objęte dodatkową pielęgnacją. Powstają cztery dokumentacje projektowe i trzy koncepcje. Dzięki warsztatom „Lublin nad łąką przysiadł” mieszkańcy poznali rolę łąk kwietnych i zapylaczy, zrobili także domki dla pszczół. W projekcie wzięło udział blisko 100 osób.

  • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zakwalifikowane do opracowania  tereny podlegają analizie, tworzone są koncepcje, które posłużą do wykonania dokumentacji technicznej. Chodzi tu o skwer przy ul. Radzyńskiej, skwer przy ul.Misjonarskiej, "Zielony skwer na Bronowicach", "Wiszące ogrody - Pod Akacją". 

W trakcie realizacji są wnioski dotyczące powstania koncepcji zagospodarowania terenów przy pętli na ul. Wojciechowskiej, wąwozu przy ul. Zana (za Globusem) oraz Zaułku Hartwigów. Koncepcje te powstają przy udziale mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, warsztatów i dyskusji w terenie. Obecnie rozpoczęły się spotkania jesienne, których finałem będzie przedstawienie gotowych koncepcji.

  • ROZSZERZONA OCHRONA DRZEW NA TERENIE DAWNEGO ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO.

Zabiegi pielęgnacyjne zostaną przeprowadzone w okresie jesiennym na 22 drzewach (nad Zalewem Zemborzyckim, na działce 37/34). Zaplanowane jest przeprowadzenie cięć sanitarnych, usuwanie posuszu, a na 5 drzewach zamocowane wiązania typu Kobra.

  • SKŁODOWSKA - KROK W STRONĘ NATURY

Ochrona zieleni przyulicznej na tej ulicy zdaniem Ekspertów wymaga rozwiązań technicznych, stąd pomysł na opracowanie niestandardowych osłon czy wygrodzeń. Ogłoszony konkurs ma za zadanie pokazać takie zabezpieczenia, aby zdawały egzamin w tej przestrzeni. Trwają prace komisji konkursowej. Wybrany element przeznaczony zostanie do ochrony zieleni w pasach drogowych nie tylko na ul. Skłodowskiej, ale również innych ulicach na terenie miasta.

  • PROGRAM ESTETYKA 2019

Realizowany jest od wiosny. Odbyły się spotkania i spacery w poszczególnych dzielnicach miasta. W tej edycji założeniem było przedstawienie dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w przestrzeni dzielnic Lublina. Po spotkaniu otwartym zostały opracowane trasy wizji terenowych, gdzie w bezpośrednim kontakcie z obszarem, spotkali się specjaliści architektury krajobrazu z mieszkańcami chcącymi zagospodarować wskazany teren.

  • „LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ”

To kampania edukacyjno-informacyjna, realizowana przez Fundację Krajobrazy, której celem było ukazanie mieszkańcom Lublina jak ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych miasta odgrywają łąki kwietne i dzikie zapylacze.

Aby poszerzyć świadomość społeczną wykonano tablice informacyjne i zamontowano je przy łąkach kwietnych i przestrzeniach koszonych rzadziej  w ramach programu Miejskiego Architekta Zieleni. Podczas kampanii odbyły się również spacery edukacyjne, w trakcie których specjaliści opowiadali o łąkach w pasach drogowych, roli miejskich pasiek oraz zależności między owadami, roślinami a krajobrazem miasta. Osoby wizytujące miały możliwość obejrzenia miejskiej roślinności z widokowych tarasów pasiek, wysłuchania wykładów entomologa, pszczelarza i architekta krajobrazu, a także skosztowania miodów miejskich i pyłku kwiatowego.

W II połowie września na Zielonej Sali Wykładowej zorganizowano warsztaty tematyczne. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, ich uczestnicy, pod czujnym okiem specjalisty, przystąpili do prac, w efekcie których powstało 16 domków dla owadów. Łącznie w projekcie wzięło udział blisko 100 osób.

  • SKWERY I DRZEWA

Powstają już dwa skwery kieszonkowe wzdłuż ul. Kunickiego, skwer przy ul. Dulęby, przy ul. Głuskiej i ul. Lwowskiej, skrzyżowaniu ul. Nadbystrzyckiej/ul. Glinianej oraz ul. Zygmunta Augusta. Pojawią się także nowe drzewa. Szczegóły w informacji o nasadzeniach.

  • ZAMOJSKA

Po wykonanej wiosną tego roku biologicznej rewitalizacji gleby i systemów korzeniowych drzew (mikoryzacja) ul. Zamojskiej Biuro Miejskiego Architekta Zieleni i Zarząd Dróg i Mostów rozpoczęli wspólne prace związane z poprawą życia drzew rosnących w pasie drogowym ul. Zamojskiej (strona z numeracją nieparzystą budynków).

Prace wykonywane przez ZDiM będą polegały przede wszystkim na: demontażu obecnych obrzeży wokół drzew, zdjęciu części płyt chodnikowych (zgodnie ze sporządzoną przez MAZ koncepcją), usunięciu podbudowy z odkrytej powierzchni chodnika oraz wstawieniu nowych obrzeży w powiększonych misach drzew. Po zakończeniu tych prac Biuro MAZ, będzie odpowiedzialne za prace ogrodnicze i estetyczne wykończenie powiększonych mis przy drzewach.

Wszystkie te zabiegi mają na celu przede wszystkim zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie systemów korzeniowych drzew, wpływając na poprawę ich warunków życia.

Podobne prace przy współudziale ZDiM przeprowadzone zostaną przy drzewostanie na ul. Kapucyńskiej.