W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Bezpłatne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Bezpłatne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie
14.04.202110:48

Podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto Lublin podejmuje działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z myślą o ich bezpieczeństwie, realizacja zadań w zakresie poradnictwa i psychoterapii została powierzona wybranym podmiotom. Zapewnią one bezpłatne wsparcie osobom potrzebującym. Pomoc ma na celu m.in. naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie, nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami czy poprawę relacji z rodziną i otoczeniem.

Zadania realizowane będą od kwietnia do listopada 2021 r. przez następujące podmioty:

  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a, 
  • Stowarzyszenie „Kontakt” z siedzibą w Lublinie przy ul. Skierki 12, 
  • Towarzystwo „Nowa Kuźnia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Samsonowicza 25, 
  • Stowarzyszenie „RYSA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 
  • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5.

Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie. Udzielane wsparcie ma charakter nieodpłatny. W ubiegłym roku z takiej formy pomocy skorzystały 342 osoby.

Realizację powierzonych zadań sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.