W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nowe środki na wsparcie seniorów

23.07.201910:14

Lublin przystąpił do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Łączna kwota realizacji zadania to 529 461 zł, w tym:

 • z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 383 893, 28 zł,
 • środki własne 145 567,73 zł

W ramach programu zrealizowane zostaną zadania:

 • utworzenie i wyposażenie na terenie Gminy Lublin Dziennego Domu „Senior +”
 • utworzenie i wyposażenie na terenie Gminy Lublin Klubu „Senior +” .

Dzienny Dom „Senior +” powstanie w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 11 na terenie parafii p.w. Świętej Rodziny. Przeznaczony jest dla 40 seniorów (osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo). Dom zostanie utworzony na I piętrze budynku wolnostojącego i będzie pozbawiony barier architektonicznych.

Realizacja zadania obejmie:

 • przebudowę poszczególnych pomieszczeń,
 • montaż platformy dla niepełnosprawnych,
 • zakup i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.

Klub „Senior +” powstanie w Lublinie przy ul. Nałkowskich 108. Przeznaczony jest dla 15 seniorów. W ramach inwestycji lokal i zaplecze sanitarne zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Planowane działania wzbogacą ofertę usług dla lubelskich seniorów poprzez zwiększenie miejsc w ośrodkach typu dziennego.

„Opieka wytchnieniowa” dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Miasto Lublin pozyskało dodatkowe środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przystępując do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Łączna kwota na realizację usług w 2019 roku to 529 645 zł, w tym środki jakie pozyskało Miasto Lublin na ten cel to kwota 408 525 zł pochodząca z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miasto Lublin natomiast uruchomiło środki własne w wysokości 121 120 zł.

Program zakłada wsparcie opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie:

 • opieki dziennej w miejscu zamieszkania – 40 osób,
 • pobytu dziennego w ośrodku wsparcia – 16 osób,
 • całodobowego w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym – 40 osób
 • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego – 1000 godzin

Realizatorami usługi będą:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
 • Ośrodek Wsparcia „Benjamin”,
 • Mieszkania Chronione przy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 22,
 • Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

W roku 2019 zgodnie z warunkami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ustalony został limit: 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin opieki w formie usług dziennych i poradnictwa. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w Lublinie będą podawane do wiadomości na początku sierpnia 2019 roku. Wnioski od osób uprawnionych przyjmowane będą przez realizatorów po 15 sierpnia 2019 r.

Formularze dostępne będą na stronach internetowych: