W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Polityka Senioralna EFS +

Zasięg: regionalny

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Partner projektu: Gmina Lublin, a także:

Gmina Wisznice, Miasto Chełm, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Dzwola, Gmina Modliborzyce, Miasto Krasnystaw, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Urzędów, Gmina Jastków, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Miasto Łuków, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Krynice, Miasto Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów – Osada, Gmina Rachanie, Gmina Leśniowice, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Sitno, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Wilkołaz, Gmina Gościeradów, Gmina Potok Wielki, Gmina Szastarka, Gmina Tarnawatka, Gmina Telatyn, Gmina Ryki, Gmina Żmudź, Gmina Wąwolnica, Gmina Kurów, Gmina Krasnobród.

Wartość całkowita: 45 287 110,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 43 022 754,50 PLN

Wartość dofinansowania z UE dla Gminy Lublin 4 575 010,00 PLN

Okres finansowania programu: 2021-2027

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny +

Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021–2027

Priorytet: VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Działanie: 8.5 Usługi społeczne

Termin realizacji: 01.09.2023 r. – 31.12.2025 r.

Tematyka: pomoc społeczna

Opis projektu:

Główny cel projektu: poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla 12 921 seniorów 65 lat i więcej (w tym: (K) 8 011, (M) 4 910), w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego. Cel szczegółowy projektu: zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej w okresie 01.09.2023 r.-31.12.2025 r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy;
  2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
  3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo: psychologiczne, gerontologiczne (300 osób);
  4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów (360 osób);
  5. Pomoc prawna dla osób 65 lat i więcej;
  6. Doradztwo w zakresie dostępności;
  7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
  8. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów.

Dzięki zadaniom zaplanowanym w projekcie zapewniony zostanie wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla 12 921 seniorów 65 lat i więcej, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, w tym rozwój usług środowiskowych. Pożądana zmiana zostanie potwierdzona poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu. Realizacja usług świadczonych w społeczności lokalnej będzie miała miejsce na terenie 36 gmin woj. lubelskiego tj.: Gmina Wisznice, Dzwola, Modliborzyce, Łopiennik Górny, Urzędów, Jastków, Wojciechów, Wólka, Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Lubycza Królewska, Krynice, Komarów Osada, Rachanie, Leśniowice, Niedrzwica Duża, Sitno, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Gościeradów, Potok Wielki, Szastarka, Tarnawatka, Telatyn, Ryki, Żmudź, Wąwolnica, Kurów, Krasnobród, Lublin, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Miejska Świdnik, Miasto Chełm, Miasto Krasnystaw, Miasto Łuków, Miasto Tomaszów Lubelski. Charakter działań podejmowanych w projekcie będzie uwzględniał dostosowanie do potrzeb i możliwości odbiorców wsparcia, umożliwi im kontrolę nad swoim życiem i nad podejmowanymi przez nich decyzjami. Wsparcie oferowane w projekcie zapewni że odbiorcy korzystający z oferowanych usług nie będą odizolowani od ogółu społeczności i będą mogli sprawnie funkcjonować w środowisku lokalnym.