W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekty na rzecz społeczności romskiej

Projekty na rzecz społeczności romskiej

Projekty na rzecz społeczności romskiej

Gmina Lublin od wielu lat korzysta z rządowego programu finansowego mającego na celu wspieranie rozwoju i wzmacnianie procesów integracji międzykulturowej społeczności romskiej i nieromskiej. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin nieprzerwanie od 2018 roku realizuje cykl konferencji na rzecz Romów.

Organizowane od 5 lat konferencje potwierdzają fakt, że istnieje ogromna potrzeba dyskusji i wzajemnej inspiracji w zakresie skutecznych działań prowadzących do szerokiej współpracy z przedstawicielami społeczności romskiej, w tym osiągnięcia wzrostu odsetka dzieci kończących poszczególne szczeble edukacji, innych form wsparcia oraz przełamywania stereotypów. Organizowane spotkania zebrały bardzo pozytywne oceny zarówno uczestników, jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stały się także ważnym forum wymiany doświadczeń i praktyk samorządowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży narodowości romskiej, specyficznych problemów edukacyjnych tej grupy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Realizacja zadań odbywa się we współpracy z przedstawicielami lokalnej organizacji romskiej Stowarzyszenia ROM - prezesem Stowarzyszenia Panem Bogdanem Szczerbą  oraz wiceprezeską Panią Dorotą Szczepańską.

Edycja 2023

Nazwa zadania

„Konferencja edukacyjna: Społeczność romska – tradycja i współczesność – edycja V i Dni kultury romskiej”

Nazwa programu

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Okres realizacji

1.05.2023 r. - 30.11.2023 r.

Opis planowanej realizacji zadania

W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja poświęcona tematyce społeczności romskiej (Lublin, czerwiec 2023). Podczas konferencji, prowadzonej przez profesjonalnego moderatora, planowane są prelekcje ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli społeczności romskiej. W tegorocznej edycji skupimy się na wymianie doświadczeń pomiędzy asystentami edukacji romskiej (AER). Odbędzie się także promocja tematyki romskiej w lokalnej telewizji. Kampania o charakterze informacyjno – edukacyjnym polegać będzie na produkcji i emisji programu podsumowującego konferencję. Telewizja dodatkowo będzie retransmitować koncert dwóch zespołów romskich występujących podczas Dnia kultury romskiej w Lublinie. Koncert zaplanowany jest we wrześniu 2023 r. z udziałem 2 zespołów romskich prezentujących tradycyjną muzykę, śpiew i tańce romskie.

W 2019 r. i 2020 r., dzięki wsparciu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 a w 2021 r. i 2022 r. dzięki wsparciu Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030, zostały zrealizowane cztery edycje konferencji edukacyjne dotyczące społeczności romskiej, jej tradycji oraz praktyk samorządowych na rzecz Romów. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a poziom merytoryczny i organizacyjny był na tyle atrakcyjny, że Miasto Lublin zadeklarowało gotowość do organizacji kolejnej edycji. Cykliczne konferencje stały się swoistą platformą wymiany inspirujących do działania doświadczeń pomiędzy praktykami z różnych miast i miasteczek Polski. 

Adresaci zadania

Pracownicy socjalni, urzędnicy samorządowi z terenu województwa lubelskiego, nauczyciele i uczniowie ze szkół z województwa lubelskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz mniejszości romskiej, przedstawiciele społeczności romskiej, urzędów administracji rządowej, i innych samorządów oraz uczelni wyższych.

Kwota dofinansowania: 152 200,00