W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

O Programie "Lublin strefa 60+"

O Programie "Lublin strefa 60+"

W związku z występującymi zjawiskami demograficznymi, skutkującymi m. in. coraz większym odsetkiem osób starszych w społeczeństwie, powstają programy prosenioralne służące zwiększaniu aktywności i wsparciu tej grupy społecznej.

Jednym z nich jest „Lublin Strefa 60+”.

Program ten, skierowany do mieszkańców Miasta Lublina w wieku powyżej 60 lat, ma na celu wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr oraz poprawę jakości życia osób starszych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie będzie posiadanie „Lubelskiej Karty Seniora”, która umożliwi osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Program ułatwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań oraz uatrakcyjni sposób spędzania czasu wolnego.

Program „ Lublin Strefa 60+” ma na celu:

  1. zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla osób w wieku senioralnym;
  2. wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów;
  3. poprawę jakości życia osób starszych;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Program wpisuje się doskonale w lokalną politykę społeczną i działania na rzecz wyrównywania szans najstarszych mieszkańców naszego Miasta.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie:
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin; ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, e-mail: wips@lublin.eu, tel.: 81 466 3050.