W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia przeznaczone są dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogą rozwiązać przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień. Podstawę korzystania z usług Centrum stanowi decyzja administracyjna wydana przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublina dyrektora lub pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Wniosek o korzystanie z usług, osoba ubiegająca się, składa u pracownika socjalnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje dokumenty dotyczące w szczególności sytuacji finansowej, zdrowotnej, bytowej osoby oraz przedstawia je do akceptacji dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Zakres usług ustalony jest w porozumieniu zawartym pomiędzy osobą kierowaną a Zespołem Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Wysokość odpłatności jest uzależniona od wysokości dochodu osoby.

Ośrodki wsparcia oferują opiekę w ciągu dnia, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną, psychoterapię oraz wspólne z innymi osobami starszymi spędzanie wolnego czasu. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką doświadczonych specjalistów - pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych i fizykoterapeutów.

 1. Centrum Usług Socjalnych, ul. Lwowska 28, tel. 81 466 55 60 w. 18 (godziny otwarcia: 7.00 - 15.00)
  Z oferty Centrum mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy Kalinowszczyna. W ośrodku realizowane są usługi w formie półstacjonarnej: prozdrowotne (masaże, gimnastyka usprawniająca), terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna; wyżywienie - obiady oraz środowiskowej – dowóz posiłków do miejsca zamieszkania.
 2. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1, ul. Poturzyńska 1,tel. 81 466 55 68 (godziny otwarcia: 10.00-15.00)
  Uczestnikami Centrum mogą być mieszkańcy dzielnicy Czechów. W ośrodku realizowane są usługi: prozdrowotne( masaże , gimnastyka usprawniająca), terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna. Istnieje również możliwość korzystania z wyżywienia w formie obiadów.
 3. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2, ul. Maszynowa 2, tel. 601 965 441 (godziny otwarcia: 10.00-15.00)
  Z oferty Centrum mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy Tatary.
  W ośrodku realizowane są usługi: terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna. Uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania z wyżywienia w formie obiadów.
 4. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3, ul. Niecała 16, tel. 81 466 52 98 (godziny otwarcia: 9.30-15.30)
  Usługi Centrum oferowane są mieszkańcom dzielnicy Śródmieście. Obejmują zajęcia prozdrowotne (masaże, gimnastyka), terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące oraz pracę socjalną. Istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w formie obiadów.
 5. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4, ul. Pozytywistów 16, tel. 81 466 55 64, (godziny otwarcia: 7.30 – 15.30
  Z oferty Centrum mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy LSM. W ośrodku realizowane są usługi w formie: półstacjonarnej: prozdrowotne (masaże, gimnastyka usprawniająca), terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące oraz praca socjalna, wyżywienie – obiady oraz środowiskowej – dowóz posiłków do miejsca zamieszkania.
 6. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114, tel. 81 466 55 25 (godziny otwarcia: 9.00-15.00)
  W zajęciach Centrum mogą uczestniczyć mieszkańcy dzielnicy Wrotków.
  W ośrodku realizowane są usługi: prozdrowotne, terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna. Istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w formie obiadów.
 7. Filia Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nałkowskich ul. Lwowska 28; nr tel. 81 466 55 60
  Ośrodek przeznaczony dla 15 osób z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci. Świadczy usługi w formie pobytu dziennego. Prowadzone są zajęcia ruchowe, terapia zajęciowa i aktywizująca, rehabilitacja społeczna. w ramach W ramach treningu kulinarnego zapewnione jest wyżywienie.

Przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Kalinowszczyzna 84; nr tel. 81 466 55 92). Dom świadczy usługi w formie pobytu dziennego. Przeznaczony dla 34 osób w podeszłym wieku, z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi. Zapewnia terapię uaktywniającą pamięć, zajęcia ruchowe, terapię zajęciową i aktywizującą. Zapewnia transport i wyżywienie.

W Lublinie działa również Środowiskowy Dom Samopomocy „Mefazja”, prowadzony przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, (ul. Towarowa 19; nr tel. 81 44 44 544). Dom świadczy usługi w formie pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla 33 osób z chorobą Alzheimera. Zapewnia terapię uaktywniającą pamięć, zajęcia ruchowe, trening funkcjonowania w codziennym życiu, poradnictwo psychologiczne, konsultacje lekarza specjalisty i wyżywienie.