Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Edycja 2017

13.12.201609:18

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów:

 • edukacja osób starszych,
 • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
 • partycypacja społeczna osób starszych,
 • usługi społeczne dla osób starszych.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

 • popularyzację zdrowego trybu życia,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
 • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • wprowadzenia kryteriów strategicznych;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny;
 • rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
 • zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
 • usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Pliki do pobrania

Regulamin ASOS edycja 2017.pdf
Regulamin ASOS edycja 2017
Zal. 1 Wzor Oferty.doc
Zal. 1 Wzor Oferty
Zal. 2 - Ramowy wzor umowy o partnerstwo.doc
Zal. 2 - Ramowy wzor umowy o partnerstwo
Zal. 3 - Ramowy wzor umowy oferty wspolnej.doc
Zal. 3 - Ramowy wzor umowy oferty wspolnej
Zal. 4 - Instrukcja.pdf
Zal. 4 - Instrukcja
Zal. 5 Karta oceny formalnej.pdf
Zal. 5 Karta oceny formalnej
Zal. 6 Karta oceny merytorycznej.pdf
Zal. 6 Karta oceny merytorycznej
Zal. 7 - Wzor porozumienia o wykonywaniu swiadczen wolontariackich.docx
Zal. 7 - Wzor porozumienia o wykonywaniu swiadczen wolontariackich.docx
Zal. 8 Karta oceny strategicznej.pdf
Zal. 8 Karta oceny strategicznej
Ogloszenie o Konkursie ASOS edycja 2017.pdf
Ogloszenie o Konkursie ASOS edycja 2017