W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszają zapisy do nowej placówki dla lubelskich seniorów

Ruszają zapisy do nowej placówki dla lubelskich seniorów
04.11.202211:10

Atrakcyjne wycieczki, fizjoterapia czy zajęcia aktywizujące to tylko część oferty nowej placówki dla mieszkańców Lublina powyżej 60 lat. Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5 rozpocznie działalność na początku grudnia. Już teraz można wziąć udział w trwającym naborze do placówki

– Utworzenie Centrum jest elementem wdrażanej przez Miasto zasady deinstytucjonalizacji usług społecznych. Jest to proces długotrwały, a jego efektem ma być odejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym. Oznacza to między innymi zapewnienie seniorom takiego wsparcia, które pomoże im w prowadzeniu samodzielnego życia w ich domowym otoczeniu. Jestem przekonana, że nowa placówka zapewni wielu osobom adekwatną pomoc świadczoną w przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Środowiskowe Centrum Seniorów jest nowo powstającą placówką prowadzoną przez Zespół Ośrodków Wsparcia. Jego oferta skierowana będzie do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, mieszkających w Lublinie, a w szczególności w dzielnicy Czechów. Otrzymać mogą różne formy wsparcia, pomagające w prowadzeniu samodzielnego, aktywnego życia. Już teraz prowadzony jest nabór chętnych do korzystania z oferty placówki. Pracownicy po otrzymaniu zgłoszeń i zapoznaniu się z oczekiwaniami i potrzebami przyszłych uczestników zajęć zaproponują udział w jednej z form wsparcia. Mieszkańcy zainteresowani szczegółowymi informacjami i wzięciem udziału w rekrutacji do Centrum proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 880 523 419.

Centrum zlokalizowane będzie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Józefa Śliwińskiego 5 w Lublinie. Wydzieloną część szkoły poddano modernizacji i przystosowano do potrzeb osób starszych. Do dyspozycji seniorów będą dwie przestronne sale, kuchnia oraz toalety. Sala świetlicowa, która będzie pełniła funkcję miejsca spotkań i jadalni, wyposażona będzie m.in. w stoły z krzesłami, fotele, szafę, komodę, laptop, telewizor, rzutnik i ekran do projekcji filmów oraz radioodtwarzacz. W sali rekreacyjnej  przewidziano sprzęt do ćwiczeń – rowerek stacjonarny, bieżnia, rotory oraz inne drobne przyrządy. W pomieszczeniu, w którym znajduje się w pełni wyposażony aneks kuchenny będzie możliwe przeprowadzanie zajęć z zakresu terapii kulinarnej. W Centrum znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Osobom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo i samodzielnym w wykonywaniu codziennych czynności placówka proponuje uczęszczanie do Punktu Dziennego Pobytu. Zapewni on 30 miejsc i czynny będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Seniorzy mają do wyboru między innymi: zajęcia terapeutyczno-aktywizujące i edukacyjne (zajęcia muzyczne, plastyczne, literackie, kulinarne, ruchowe, treningi pamięci, nordic walking), fizjoterapię i masaże czy udział w uroczystościach, spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych oraz atrakcyjne wyjścia, spacery i wycieczki. W ramach dziennego pobytu uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne, a zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość skorzystania na miejscu z obiadów. Koszty uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach uzależnione są od wysokości dochodu.

Trwa również nabór osób zamieszkałych w dzielnicy Czechów chcących skorzystać z dowozu posiłków do miejsca zamieszkania. Usługa Punkt Domowej Opieki przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne opuszczanie miejsca zamieszkania. Tak jak w innych częściach miasta posiłki dowożone będą od poniedziałku do piątku, a odpłatność za nie uzależniona od wysokości dochodu. Mieszkańcy mogą też liczyć na poradnictwo, wsparcie socjalne i możliwość uczestniczenia w spotkaniach okolicznościowych organizowanych w Centrum. Usługą może być objętych do 40 osób.

W ramach Centrum ruszy również Środowiskowy Klub Seniora przeznaczony dla samodzielnych i aktywnych osób starszych, umożliwiający rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne spędzanie wolnego czasu. Oferta Klubu to między innymi: zajęcia rozwijające zainteresowania (plastyczne, muzyczne, poetyckie, rękodzielnicze), zajęcia ruchowe, treningi pamięci, spacery, wycieczki i zabawy taneczne, wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, spotkania integracyjne. Środowiskowy Klub Seniora będzie czynny w godz. 15.00-17.00. Ilość chętnych zadecyduje o częstotliwości spotkań, przewiduje się utworzenie 40 miejsc. Uczestnictwo w zajęciach klubowych będzie bezpłatne.

Środowiskowe Centrum Seniorów dofinansowano ze środków z grantu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość grantu wynosi ponad 2 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł pochodzi ze środków europejskich, co stanowi około 84% wartości projektu.