W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

W mieście rusza nowa placówka wsparcia

W mieście rusza nowa placówka wsparcia
21.06.202110:47

Kolejne miejsce wsparcia - Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - powstało w Lublinie przy ul. Głowackiego 26 A.

Centrum podzielone jest na dwie części. Pierwsza ma charakter mieszkalny i przeznaczona jest dla 24 osób - dorosłych i seniorów z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje 3 piętra, na każdym zamieszka 8 osób. Pokoje są jedno- i dwuosobowe z węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi. Wszystkie wyposażone są w TV, dostęp do internetu, radiowęzeł, kuchenkę mikrofalową, czajnik bezprzewodowy. Na każdym piętrze do dyspozycji mieszkańców jest pokój dzienny z kuchnią i kącik biblioteczny. Jest też jeden pokój gościnny. Do dyspozycji mieszkańców całodobowo będzie personel opiekuńczy, a ponadto pielęgniarka, psycholog, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, rehabilitant i pracownik socjalny. Część mieszkalna pozwoli zapewnić osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku. Podopieczni będą mogli wykorzystywać w praktyce kompetencje społeczne nabyte i rozwijane podczas zajęć.

Druga część to Dzienne Centrum Aktywności, przeznaczone dla 26 osób intelektualnie niepełnosprawnych, zamieszkujących zarówno w instytucjach, jak i w środowisku na terenie Lublina. Zajęcia będą się odbywały w pracowniach: rehabilitacji - relaksacji, kompetencji społecznych, technik różnych, kulinarnej, światłoterapii, a także kultury i sztuki. W pracowni kompetencji społecznych uczestnicy będą uczyli się wykorzystywania osobistego potencjału i aktywności umożliwiających lepsze funkcjonowanie w grupie w środowisku lokalnym oraz świadomego korzystania z usług instytucji użyteczności publicznej. Lokalizacja jednostki w centrum miasta, bliskość sklepów i instytucji pozwala na prowadzenie treningów umiejętności społecznych w terenie. Będą też prowadzone zajęcia przygotowujące do korzystania z bazy informacji multimedialnych, a także nauka posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

W pracowni technik różnych będą podtrzymywane i rozwijane umiejętności nabyte w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, a także domach rodzinnych. Zajęcia będą polegały na wykonywaniu praktycznych czynności, które można wykorzystać przy urządzaniu własnego mieszkania. Zadaniem będzie także pobudzanie i utrwalanie naturalnej potrzeby estetyki wyglądu osobistego i najbliższego otoczenia poprzez własnoręczne wytworzenie przedmiotów codziennego użytku. W pracowni kultury i sztuki będą prowadzone zajęcia teatralne, plastyczne, malarskie, a także uwrażliwiające na odbiór sztuki poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności (lokalnej – dzielnica, parafia, miasto, kraj). Będzie też organizowana nauka efektywnego zagospodarowania czasu wolnego. W pracowniach rehabilitacji-relaksacji, a także światłoterapii zadbamy o podtrzymanie stanu zdrowia i motoryki uczestników, edukację i profilaktykę zdrowotną oraz nabywanie i utrwalanie umiejętności efektywnego odpoczynku. Zajęcia w pracowni kulinarnej pozwolą nabyć umiejętności obsługi sprzętów AGD i przygotowywania zdrowych, pełnowartościowych posiłków. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, pokój psychologa, pracownika socjalnego oraz stołówka.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć.

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Głowackiego 26 A, 20-060 Lublin, tel.: 81 466 55 83

Projekt „LUBINclusiON ­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” realizowany na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzony jest nabór pracowników na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem zamieszczonym w biuletynie informacji publicznej.