W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
2018-2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022 wprowadzony został uchwałą nr 1276/L/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022”. Program wyznacza główne kierunki działania Miasta w sferze promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Lublina.
Stanowi też dokument bazowy do opracowywania i wdrażania na terenie Miasta Lublin lokalnych programów polityki zdrowotnej i projektów dot. ochrony zdrowia psychicznego.

Uchwała oraz program

W trosce o zdrowie psychiczne ...

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyła się się konferencja „Zdrowie psychiczne w lokalnej społeczności”, której organizatorem było Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Środowiskowym Domem Samopomocy „Mozaika” w Lublinie. Tematyka konferencji poświęcona została problematyce zdrowia psychicznego osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz wsparciu zdrowia psychicznego osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Spotkanie miało na celu promowanie i wzmacnianie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Wspieranie osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin powinno opierać się na środowiskowych formach pomocy oraz współpracy między różnymi instytucjami, które są istotne w procesie zdrowienia osoby doświadczającej problemów psychicznych.

W obliczu wciąż nasilających się problemów psychicznych, które pogłębiła również pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie podejmowanie dyskusji o zdrowiu psychicznym i reformie systemu opieki psychiatrycznej nabiera szczególnego znaczenia. Promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie profesjonalnego systemu wsparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych to bardzo ważny obszar w polityce zdrowotnej naszego miasta – mówi Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie specjalistów, ekspertów, pracowników lubelskich instytucji i organizacji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które zmagają się z tego typu problemami. W konferencji wzięło udział około 150 osób.

Lubelskie Dni Autyzmu

W ramach wydarzeń zorganizowanych z okazji Lubelskich Dni Autyzmu w dniu 7 kwietnia 2022 r., w Galerii Olimp przy Al. Spółdzielczości Pracy 34 w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „JA i MÓJ BOHATER” połączone z wernisażem prac konkursowych. Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Do konkursu zaproszone zostały dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu ze szkół podstawowych oraz instytucji wspierających rozwój osób z autyzmem. Spośród 41 prac, które wpłynęły do konkursu, kapituła konkursowa wyłoniła 8 laureatów przyznając I, II i III miejsce. Troje uczniów otrzymało wyróżnienia.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody dla laureatów oraz dyplomy. Gratulujemy uczniom nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wszystkim uczestnikom konkursu „JA i MÓJ BOHATER”.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy prezentującej prace uczestników konkursu w Galerii Olimp, przy Al. Spółdzielczości Pracy 34 w Lublinie (I piętro, łącznik między starą i nową częścią Galerii). Wystawę można oglądać do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Lublin podświetlony na niebiesko z okazji Dni Autyzmu

W geście solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, Miasto Lublin po raz kolejny włącza się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w sobotę (2 kwietnia) w godzinach 18.00-21.00 topola  "baobab" na Placu Litewskim oraz stadion Arena Lublin zostaną podświetlone na niebiesko.

– Problemy osób autystycznych i potrzeby ich rodzin wymagają szczególnej troski. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, często bardzo trudnym w diagnozie. Osoby z autyzmem mają trudności z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Ich zachowanie może nam się wydawać niezrozumiałe. Dlatego tak ważne jest podejmowanie inicjatywy, które pozwolą na poznanie i zrozumienie osób z autyzmem. Nasze miasto nie tylko już od kilku lat włącza się w międzynarodową akcję „Zaświeć się na niebiesko”, ale również we współpracy z lubelskimi instytucjami i organizacjami, które na co dzień zajmują się wspieraniem osób z autyzmem i ich rodzin, przygotowuje program Lubelskich Dni Autyzmu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej dodatkowej oferty pomocy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W ramach wydarzeń zorganizowanych z okazji Lubelskich Dni Autyzmu przez cały kwiecień będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji, szkoleń prowadzonych przez specjalistów m.in. psychologów, psychiatrów, logopedów, terapeutów oraz oligofrenopedagogów.

W załączeniu program wydarzenia.

Do pobrania

Zdrowie psychiczne ma znaczenie

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne ma znaczenie”. Konferencja w Lublinie miała na celu promowanie i wzmacnianie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

Tematyka konferencji oscylowała wokół środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Pan Marek Miszczak i Pani prof. dr hab Małgorzata Kowalewska podkreślali dużą rolę środowiska rodzinnego i samodzielności osób doświadczających kryzysów psychicznych. Dr Artur Kochański przybliżył natomiast założenia reformy opieki psychiatrycznej w kontekście centrów zdrowia psychicznego zaś prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła – Juchnowicz w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na problemach opieki psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży. Wpływ pandemii Covid – 19 na zdrowie psychiczne był poruszony przez Pana Jarosława Marszałka.

Organizatorem lubelskich obchodów III Kongresu Zdrowia Psychicznego było Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Miasto Lublin we współpracy z Katedrą i I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelskim Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne" oraz Lubelskim Stowarzyszeniem JESTEŚMY. Konferencja odbywała się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz online).

Dzięki formie on line nadal możliwe jest odtworzenie obrad pod linkami:

YouTube

Facebook

Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego „Szkoła proMOCji zdrowia psychicznego”

W miesiącu marcu 2021 r. rozpoczęto realizację w lubelskich szkołach projektu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych pod nazwą: „Szkoła proMOCji zdrowia psychicznego”. Projekt realizowany jest przez Fundację Sempre a Frente do 10 grudnia 2022 r. Działania skierowane są nie tylko do uczniów, ale również rodziców i nauczycieli.

Celem realizacji projektu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublina, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli.

Działania projektu dotyczą następujących obszarów:

  1. poszerzenia wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,
  2. budowania konstruktywnego systemu wartości,
  3. rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Przewiduje się objęcie programem ok. 2000 uczniów klas I lubelskich szkół ponadpodstawowych w latach 2020-2022, 200 nauczycieli oraz 150 rodziców.

Aktualnie działania podejmowane są na terenie 12 szkół, w 40 klasach. Prowadzone są warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów, wykłady dla nauczycieli oraz warsztaty i spotkania tematyczne dla rodziców. Prowadzone są również grupy superwizyjno-szkoleniowe dla nauczycieli oraz konsultacje telefoniczne i mailowe dla ww. grup odbiorców. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa obecnie zajęcia i spotkania odbywają się głównie w formie zdalnej.

Lubelskie Dni Autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Miasto Lublin od kilku lat włącza się w międzynarodową akcję „Zaświeć się na niebiesko”, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat potrzeb i problemów osób z autyzmem. W tym dniu na całym świecie na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, podświetlane są na kolor niebieski reprezentacyjne budynki. W Lublinie w dniu 2 kwietnia w godzinach 18.00-21.00 na niebiesko podświetlony zostanie Plac Litewski oraz stadion Arena Lublin.

Ponadto z inicjatywy Miasta Lublin instytucje i organizacje, które na co dzień zajmują się wspieraniem osób z autyzmem i ich rodzin, przygotowały dodatkową ofertę pomocy. Przez cały kwiecień będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji prowadzonych przez specjalistów, czy szkoleń. Wszystkie wydarzenia zaprezentowane są w załączonym programie.

Do pobrania

Miasto wspiera walkę z depresją

Miasto Lublin włącza się w pomoc osobom dotkniętym depresją. W związku z przypadającym jutro (23 lutego) Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowej świadczyć będą konsultacje psychologiczne, przeznaczone zarówno dla chorych na tę chorobę, jak i ich bliskich. Osoby cierpiące na depresję mogą także skorzystać między innymi z webinariów przygotowanych przez specjalistów psychiatrii Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

– Dzięki obchodom Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją próbujemy przełamywać istniejące w społeczeństwie stereotypy dotyczące depresji. Niestety, wciąż panuje przekonanie, że osoba, która konsultuje się z psychiatrą cierpi na chorobę psychiczną. Doświadczenia związane z pandemią Covid-19 i koniecznością społecznego dystansowania się miały ogromny wpływ na kondycję psychiczną wielu mieszkańców Lublina. Szacuje się, że częstotliwość występowania depresji podczas epidemii wzrosła na świecie od 2 do 7 razy w porównaniu z danymi z poprzednich lat. Dlatego Miasto Lublin w ramach współpracy z podmiotami i organizacjami pozarządowymi aktywnie włączyło się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Zachęcamy mieszkańców Lublina do skorzystania z oferty proponowanej w tym dniu przez poszczególne placówki i organizacje – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Jutro (23 lutego) w Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystać można z bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób, które chciałyby porozmawiać ze specjalistami na tematy dotyczące depresji. Specjaliści dostępni będą w godzinach od 7.00 do 19.00 w siedzibie Centrum, przy ul. ul. Probostwo 6A, jak również pod numerem telefonu: 733 588 600. Będą również odpowiadać na wiadomości napływające na adres: pomoc@cik.lublin.eu. Podczas wizyty osobistej w Centrum obowiązuje zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Porady telefoniczne udzielane będą także przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrów:

  • Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, pod numerem: 783 703 500, w godz. 8.00-20.00,
  • Fundacji Sempre a Frente, pod numerem 536 080 154, w godz. 11.00-16 00,
  • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, pod numerem 81 72 44 778, w godz. 10.00-12.30,
  • I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, pod numerami 535 674 379 i 535 658 549, w godz. 9.00-18.00.

Specjaliści z I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie przygotowali cykl krótkich webinariów, przybliżających problematykę depresji. Zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się z najczęstszymi mitami dotyczącymi tej choroby, jej przyczynami, metodami terapii oraz sposobami zapobiegania depresji. Materiały video dostępne będą na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ustanowiony został przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2001. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą chorobą na świecie, co do częstotliwości występowania. Na zaburzenia nastroju cierpi około 2 milionów Polaków, a co najmniej połowa osób cierpiących na depresję, nie szuka pomocy specjalistów. Tymczasem nieleczona choroba, może być poważnym zagrożeniem życia.

Do pobrania

Darmowe wsparcie psychologiczne - Grupy Wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

  • wejść na stronę adra.pl
  • wypełnić krótki formularz
  • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoba do kontaktu:
Magda Matuszewska
tel. + 48  691 394 950
mmatuszewska@adra.pl

Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
tel. + 48  790 796 718
uhajn@adra.pl

Logo Fundacji ADRA

Do pobrania

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

W dniu 24 października 2019 r. odbyła się konferencja na temat: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. Organizatorem konferencji było Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja poświęcona została problematyce zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Adresatami konferencji byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy organizacji i instytucji udzielających wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Podczas konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów, profesjonalistów oraz samych osób zainteresowanych i ich rodzin podkreślono ogromną rolę szkoły i nauczycieli w pomocy uczniom, u których występują problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę skoordynowania systemu wsparcia w różnych sektorach życia społecznego, zarówno w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy oświaty.

Lubelskie Dni Autyzmu

W dniu 2 kwietnia 2019 r. obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Miasto Lublin od kilku lat włącza się w międzynarodową akcję „Zaświeć się na niebiesko”, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat potrzeb i problemów osób z autyzmem. W tym dniu na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami podświetlane są na całym świecie reprezentacyjne budynki na kolor niebieski.

W Lublinie w dniu 2 kwietnia 2019 r., w godzinach 20.00-22.00 na niebiesko rozświetlone zostaną - Centrum Spotkania Kultur oraz Stadion Arena Lublin. W godzinach 19.00-20.15 na Placu Teatralnym przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Lublina, które będzie miało charakter integracyjny. Będą w nim uczestniczyć osoby z autyzmem, ich rodziny oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wspierania osób ze spektrum autyzmu.

Miesiąc kwiecień poświęcony jest w naszym mieście problematyce autyzmu. Przez kolejne dni odbywać się będą różnorodne wydarzenia zaprezentowane w załączonym programie. Do akcji włączyło się wiele instytucji i organizacji, które na co dzień zajmują się wspieraniem osób z autyzmem i ich rodzin.

Obchody Lubelskich Dni Autyzmu zainaugurowane zostaną konferencją na temat: „Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka”, której organizatorem jest Fundacja Wiatraki we współpracy z Miastem Lublin. Konferencja odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r., w godz. 10.00-13.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie, ul. Rynek 1.

Lubelskie Obchody Dni Autyzmu w 2019 r. zorganizowane zostały we współpracy z Fundacją Alpha w Lublinie, Krajowym Towarzystwem Autyzmu – Oddział w Lublinie, NZOZ Sanus, Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Lublinie, Zespołem Poradni Nr 3 w Lublinie, Fundacją Wiatraki, Zespołem Ośrodków Wsparcia – Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Lubelskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

Do pobrania

Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie

Informujemy o nowo utworzonym Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą w Lublinie. Pomoc skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju (afektywnych) oraz uzależnieniami (od substancji psychoaktywnych, alkoholu, internetu, seksu, hazardu, itp.). Leczenie jest bezpłatne i nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie. Informacje szczegółowe na załączonym plakacie. Zapraszamy do kontaktu na ul. Lwowską 12 w Lublinie,  telefonicznie pod nr tel 783 403 200 lub 783 703 500 oraz mailowo

Plakat informacyjny

Do pobrania