Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rynek pracy

Branże, które posiadają największy potencjał zatrudnieniowy  w Lublinie to: transport, logistyka i magazynowanie, nieruchomości, usługi edukacyjne oraz usługi spożywcze. Największa dynamiką w zakresie wzrostu pracowników wykazują się obecnie i mogą wykazać się najbliższej przyszłości branże z zakresu usług spożywczych, doradztwa, zarządzania, księgowości, finansów, motoryzacji i informatyki.

Ogromne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy w mieście ma potencjał intelektualny. Każdego roku lubelskie uczelnie opuszcza około 20 tys. młodych, ambitnych ludzi, gotowych do podjęcia pracy zgodnej z ich wykształceniem.

Liczba studentów i absolwentów w Lublinie w roku akademickim 2015/2016

Liczba studentów studiujących w Lublinie 67 315
Liczba absolwentów w Lublinie 19 222
Liczba studentów-cudzoziemców w Lublinie 5 639

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2015.

Według EURES WUP Lublin największa liczba ofert pracy w regionie pojawia się każdego roku na terenie miasta Lublina.  W 2013 roku najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (29,1%), pracowników przemysłowych i rzemieślników (16,7%), techników (12,9%) i specjalistów (13,1%). Pod względem rodzaju działalności, najwięcej nowych miejsc pracy w omawianym okresie powstało (30,7% miejsc) w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu, naprawach pojazdów samochodowych (18,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (19,3%). Specjalności poszukiwane przez pracodawców to: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, specjalista do spraw sprzedaży, programista aplikacji, doradca klienta, kierownik działu sprzedaży, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca ciągnika siodłowego, inżynier sprzedaży, księgowy

Zachętą dla otworzenia działalności w Lublinie mogą być stosunkowo niskie koszty pracy i zatrudnienia pracowników. Dodatkowo, istotnym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z pomocy instytucji rynku pracy. Dbają one o właściwe skomunikowanie pracodawców i ich potrzeb z  osobami poszukującymi pracy. Na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wup.lublin.pl), Miejskiego Urzędu Pracy (www.mup.lublin.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (www.puplublin.pl) można znaleźć przydatne informacje na temat programów realizowanych przez te instytucje. Dla inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem kosztów zatrudnienia przygotowano specjalne ułatwienia. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, w podnoszeniu kompetencji oraz kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy, a także w tworzeniu miejsc pracy. Wymienione instytucje świadczą również usługi informacyjne w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz osób z niepełnosprawnościami.   Urzędy Pracy systematycznie publikują raporty na temat aktualnego stanu rynku pracy w Lublinie i regionie.

Wynagrodzenia i składki:

1. Minimalne wynagrodzenie brutto (obowiązuje od 1.01.2015r.) 1 850,00 zł
2. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały IV kwartał 2016 r. 4181,49 zł
III kwartał 2015 r. 4066,95 zł
II kwartał 2015 r. 3895,33 zł
I kwartał 2015 r. 3 854,88 zł
3. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie w 2014 r. 3 955,65 zł
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9,00%

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych WUP Lublin, 2015.

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)