W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rynek pracy

Ogromne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy w mieście ma potencjał intelektualny. Każdego roku lubelskie uczelnie opuszcza około 17 tys. młodych, ambitnych ludzi, gotowych do podjęcia pracy zgodnej z ich wykształceniem.

Liczba studentów i absolwentów w Lublinie w roku akademickim 2018/2019

Liczba studentów studiujących w Lublinie 60 413
Liczba absolwentów w Lublinie 16 084
Liczba studentów-cudzoziemców w Lublinie 6 437

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2021

Zachętą dla otworzenia działalności w Lublinie mogą być stosunkowo niskie koszty pracy i zatrudnienia pracowników. Dodatkowo, istotnym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z pomocy instytucji rynku pracy. Dbają one o właściwe skomunikowanie pracodawców i ich potrzeb z  osobami poszukującymi pracy. Na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wup.lublin.pl), Miejskiego Urzędu Pracy (www.mup.lublin.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (www.puplublin.pl) można znaleźć przydatne informacje na temat programów realizowanych przez te instytucje. Dla inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem kosztów zatrudnienia przygotowano specjalne ułatwienia. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, w podnoszeniu kompetencji oraz kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy, a także w tworzeniu miejsc pracy. Wymienione instytucje świadczą również usługi informacyjne w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz osób z niepełnosprawnościami.   Urzędy Pracy systematycznie publikują raporty na temat aktualnego stanu rynku pracy w Lublinie i regionie.

Wynagrodzenia i składki:

1. Minimalne wynagrodzenie brutto (obowiązuje od 1.01.2021) 2 800,00 zł
2. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie w 2021 r. 5 136,89 zł
3. Składka na Fundusz Pracy (stan na 01.01.2021) 2,45%
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (stan na 01.01.2021) 0,10%
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (stan na 01.01.2021) 9,00%

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych WUP Lublin, 2021

Nasze projekty