W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna w zakresie kształcenia specjalnego

Oferta edukacyjna w zakresie kształcenia specjalnego
21.04.202113:26

Miasto Lublin zapewnia możliwość edukacji dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na każdym etapie kształcenia. Począwszy od prowadzonych w placówkach lubelskich zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkolnictwo ponadpodstawowe. Bogata oferta szkół i placówek jest dostosowana do różnego typu niepełnosprawności.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla czterech specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół podstawowych specjalnych:                                                                                                       

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin, tel. 81 744 19 13,
e-mail: poczta@oswns.lublin.eu, strona internetowa: www.sosw.lublin.pl

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Przedszkole, szkoła podstawowa: ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin, tel. 81 747 14 23
e-mail: poczta@oswnw.lublin.eu strona internetowa: www.soswlublin.pl

Szkoła ponadpodstawowa: ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin, tel. 81 532 19 44
e-mail: sosw_wyscigowa@soswlublin.pl, strona internetowa: www.soswlublin.pl

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin, tel. 81 747-66-68, e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu,
strona internetowa: www.sosw1.lublin.eu

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, tel/fax 81 744 47 07, tel. kom. 730 000 415
e-mail: poczta@sosw2.lublin.eu  strona internetowa: www.sosw2.lublin.eu

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin, tel. 81 746 14 07,
ul. Krochmalna 29, 20-402 Lublin, tel. 81 443 43 31
e-mail: poczta@sps26.lublin.eu, strona internetowa: www.sps26.lublin.eu

  • Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

kl. I-III ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin, tel. 81 466 46 15,
e-mail: poczta@sps26.lublin.eu strona internetowa: www.sps26.lublin.eu 

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 w Lublinie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin, tel. 533 84 95,
e-mail: poczta@mos.lublin.eu strona internetowa: www.mos.lublin.eu

Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze oraz szkoła podstawowa specjalna promują swoją działalność organizując tzw. drzwi otwarte, podczas których rodzice mają możliwość zapoznania się z bazą lokalową placówek oraz ofertą edukacyjną, wydając ulotki informacyjne, broszury, kalendarze, organizując konferencje specjalistyczne. Placówki współpracują ze szkołami ogólnodostępnymi oraz różnymi instytucjami, w tym z placówkami podobnego typu w kraju i za granicą. Szczegółowe informacje na temat ich działalności znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ośrodków.

Procedura kierowania dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii:

na podstawie art.127 ust. 1,13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wydaje skierowanie do szkoły specjalnej specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, stopień niedostosowania społecznego oraz formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek (podanie) wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenie na dany etap edukacyjny) rodzic lub opiekun prawny dziecka może przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. W przypadku dzieci zamieszkałych poza terenem miasta Lublin podanie wraz z orzeczeniem należy złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przesyła skierowanie wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do właściwego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, szkoły specjalnej lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, do rodziców oraz do starostwa, które zwracało się z wnioskiem o wydanie skierowania do placówki na terenie miasta Lublin. Na podstawie skierowania wydanego przez Departament dziecko zostanie przyjęte do właściwej placówki.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi rekrutację do oddziałów socjoterapeutycznych (klasy V-VIII) dla uczniów doświadczających trudności w nauce zdalnej i potrzebujących wsparcia w zakresie pracy nad sobą.

Pliki do pobrania