W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
O projekcie

Projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Obrazek zawiera zestawienie znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu: znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz znak Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel i założenia projektu

Zintegrowany system informatyczny stanowi kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie dla oświaty w Gminie Lublin. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

Projekt zakłada wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym: uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, rozwój e-usług, rozbudowę istniejącego systemu finansowo-księgowego KSAT2000i zintegrowanego z systemem obiegu spraw i dokumentów Mdok, podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Ponadto w ramach projektu realizowana jest dostawa urządzeń sieciowych do szkół, podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej sieci szerokopasmowej, zakup infrastruktury serwerowej (w ramach projektu została rozbudowana infrastruktura Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby uruchomienia systemów oświatowych) oraz realizowane jest wdrożenie i utrzymanie Systemu Ochrony Antywirusowej w Gminie Lublin.

Centralnym modułem systemu oświatowego jest system internetowy, który pozwoli na udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych dla ucznia, rodzica i nauczyciela. System jest podzielony na określone obszary funkcjonalne, dedykowane dla odpowiednich użytkowników np. e-dziennik, nabór do przedszkoli i szkół, obsługa awansu zawodowego nauczycieli, obsługa wniosków o stypendia.

Oczekiwane efekty

Dzięki realizacji projektu zostaną zapewnione kompleksowe rozwiązania do zarządzania oświatą oraz udostępnione jednolite usługi publiczne dla użytkowników w zakresie oświaty. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa wymiany danych poprzez zastosowanie mechanizmów szyfrowania. Jednocześnie wprowadzone zostaną nowe e-usługi w zakresie oświaty, ujednolicona zostanie elektroniczna obsługa finansowo - księgowa oraz wzrośnie standaryzacja systemów w Gminie Lublin, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy miasta, w tym: użytkownicy wewnętrzni (administracja placówek i pracownicy Urzędu Miasta Lublin) i zewnętrzni (uczniowie, rodzice /opiekunowie, nauczyciele).

Zastąpienie lokalnych aplikacji jednym systemem centralnym o charakterze informacyjnym, komunikacyjnym i usługowym stworzy warunki do szybszej i efektywniejszej wymiany danych i informacji. Wdrożone aplikacje i moduły nowego systemu będą korzystały z jednego źródła danych. Zwiększy to wiarygodność przetwarzanych danych, zmniejszając jednocześnie nakłady pracy na ich wprowadzanie.

Podjęte działania

Prezydent Miasta Lublin realizując cele i zadania ujęte w strategii i rozwoju miasta, której jedną ze składowych jest poprawa efektywności działania jednostek oświatowych oraz podniesienia jakości usług dla mieszkańców miasta, od roku 2015 realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”.

Projekt ten wpisuje się w plan standaryzacji i integracji systemów informatycznych. Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest wdrożenie jednolitego Systemu wspierającego zarządzanie lubelską oświatą wraz z udostępnieniem e-usług uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

W celu realizacji powyższych zadań dotychczas udało się zrealizować prace związane z:

  • zawarciem umowy z konsorcjum firm Vulcan Sp. z o.o. oraz COIG S.A. na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Umowę podpisano 16 sierpnia 2019 r., obecnie trwają instruktaże, szkolenia i prace wdrożeniowe aplikacji; termin zakończenia prac określono na kwiecień 2020;
  • zawarciem umowy z firmą COIG S.A. na rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin oraz konfiguracja usług sieciowych na szynie ESB, w celu ujednolicenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin. Umowę podpisano 26 czerwca 2019 r., obecnie trwają prace przygotowujące wdrożenie i organizowane są instruktaże i szkolenia stanowiskowe; termin uruchomienia produkcyjnego systemu określono na styczeń 2020.

Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin przy współudziale Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe podlegające Prezydentowi Miasta Lublin.

Wszelkie wdrażane w ramach projektu rozwiązania będą funkcjonowały w środowisku teleinformatycznym Gminy Lublin – w zasobach Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych działającego w oparciu o wymagania i standardy stosowane w Gminie Lublin.