W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Projekt

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz składanie wniosków formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Wnioski o stypendium na realizację projektów, o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy, realizowanych pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2024 r. roku należy składać do 31 marca 2024 r.

Ww. stypendium może być przyznać osobie pełnoletniej, która zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na dwa lata. Stypendium na realizację projektu wynosi brutto od 2.000 zł do 10.000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
  • lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”: ul. Wieniawska 14; ul. Filaretów 44; ul. Szaserów 13-15; ul. Franciszka Kleeberga 12a; ul. Wolska;
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
  • lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Do dnia 27 marca 2024 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu).

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Kontakt:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu
tel: 81 466 37 14
stypendia.kultura.lublin.eu

Do pobrania