W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Działania ZIT w ramach EFRR

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego kwota 93 330 393 Euro przewidziana jest na działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te podzielono na następujące działania:

Oś priorytetowa i działanie RPO WL na lata 2014-2020:

 • Oś Priorytetowa 2 – Cyfrowe Lubelskie:
 • Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Oś Priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna:
 • Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
 • Działanie 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Oś priorytetowa 8 – Mobilność regionalna i ekologiczny transport:
 • Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna:
 • Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Kwota alokacji zagwarantowana w ramach działań na realizację projektów ZIT LOF:

 • Działanie 2.2: 861 000,00 Euro
 • Działanie 5.6: 63 749 393,00 Euro
 • Działanie 7.5: 8 000 000,00 Euro
 • Działanie 8.4: 4 000 000,00 Euro
 • Działanie 13.8: 16 720 000,00 Euro

Szczegółowe informacje dotyczące projektów strategicznych realizowanych w ramach ZIT, znajdują się w dokumencie Strategii ZIT LOF oraz Załączniku III.